Subvencije za bivanje so namenjene rednim študentom, ki so od kraja študija oddaljeni najmanj 25 kilometrov. Subvencije se podelijo študentskim domovom, prek njih pa zasebnikom, lastnikom stanovanj, in sicer za študente, ki izpolnjujejo pogoje in merila subvencioniranje bivanja ter s študentskim domom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Merila in pogoji za pridobitev subvencije

Študentje morajo biti po Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov državljani Republike Slovenije in redni študenti, torej ne iskalci zaposlitve. Upoštevajo se tudi povprečni bruto dohodek na člana družine, oddaljenost od kraja študija (če je ta manjša od 25 kilometrov, je študent do subvencije upravičen le izjemoma), učna oziroma študijska uspešnost, obštudijski izjemni dosežki, materialni položaj, posebne zdravstvene razmere študenta in drugo.

Zasebnik oziroma najemodajalec mora študentu med drugim zagotoviti opremljeno sobo, vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav, električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne potrebe, hladno in toplo vodo, vzdrževanje reda in ogrevanje prostorov.

studenti_soba.jpg

Študent mora torej za pridobitev subvencije do roka (letos je bil ta 10. avgust) oddati prošnjo študentskemu domu (študentje Univerze v Ljubljani na primer prošnjo pošljejo ali jo osebno odnesejo na Študentske domove v Ljubljani), najemodajalec pa se mora prijaviti na razpis. Najemnina lahko znaša najmanj 45 in največ 105 evrov, višina subvencije pa je 40 evrov; študentu  del najemnine krije država.

Razpis za sprejem študentov v študentske domove oziroma bivanje pri zasebnikih objavijo študentski domovi visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru. Razpis za sprejem predvidoma konec maja za naslednjo študijsko leto objavijo na spletni strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) in spletnih straneh študentskih domov. Rok za oddajo prošenj za sprejem je okoli 10. avgusta, navajajo na spletni strani MVZT.

Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v preteklem oziroma tekočem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, in kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih oziroma pri zasebnikih. Prošnjo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki so v preteklem oziroma tekočem študijskem letu pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 10. avgusta še niso koristili.