Otvoritev razstave bo v četrtek, 7. oktobra 2010, ob 19. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine. Na njej bo izbor najboljših del predstavljen v treh skupinah: A. Proizvodi (66 del), B. Produktna grafika in informacijsko oblikovanje (20 del) ter C. Zasnove (46 del). Slednja skupina bo razdeljena na študentske zasnove in zasnove, ki so jih izdelali že uveljavljeni oblikovalci, s čimer bo mladim neuveljavljenim oblikovalcem ponujen prostor za ločeno predstavitev svojih še nerealiziranih projektov.

Z letošnjo zasnovo razstave in programa se bomo skušali še bolj približali obiskovalcem in jih vpeli v aktiven ogled in spoznavanje posebnosti razstavljenih izdelkov. Izdelke bodo spremljala predstavitvena besedila, izpostavljene pa bodo tudi ključne značilnosti posameznih skupin in kriteriji izbora del za razstavo.

Podelitev nagrad BIO in mednarodna žirija

Vsa izbrana in razstavljena dela bodo pred otvoritvijo BIO 22 4. in 5. oktobra 2010 ponovno pod strokovnimi očmi ugledne mednarodne žirije BIO 22 v sestavi Vivian Cheng Wai Kwan (Hong Kong), Luigi Ferrara (Kanada), Malcolm Garrett (Velika Britanija), Peter Krečič (Slovenija) in Sanna Simola (Finska). Žirija bo med vsemi razstavljenimi deli izbrala najboljša in jim na otvoritvi razstave podelila najvišja oblikovalska priznanja BIO – zlate medalje BIO, častne pohvale, dobre zasnove in nagrado za študentsko delo, ki predstavljajo pomembno mednarodno priznanje kakovosti oblikovanja.

O Bienalu industrijskega oblikovanja

Bienale industrijskega oblikovanja in Sekretariat BIO sta bila ustanovljena leta 1963. Na pobudo strokovnih organizacij in posameznikov so ga ustanovili tedanji Mestni svet Ljubljana (MSL), Gospodarska zbornica SR Slovenije (GZ SRS) in Kulturniška skupščina Slovenije. Od leta 1972 deluje v okviru javnega zavoda Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, nekdanjega Arhitekturnega muzeja Ljubljana.

O vseh bistvenih elementih razstave BIO, razen ocenjevanja in izbora, odloča prireditveni odbor BIO, ki šteje devet članov, njegova naloga pa je določiti vsebinske in finančne okvire ter politiko delovanja BIO. Strokovna podpora sekretariatu BIO pri pripravah in izvedbi razstave je strokovni svet BIO, ki ga sestavljajo ugledni predstavniki oblikovalske stroke.