Kdaj natančno bodo poslali vseh 1,1 milijona obvestil lastnikom nepremičnin (vseh lastnikov je okoli 1,2 milijona, vendar država in občine posebnih obvestil ne bodo prejele, ampak bodo podatke lahko pregledale na spletu), na Geodetski upravi RS (Gurs) še ne vedo. Podrobnosti bodo znane v začetku prihodnjega tedna.

Brošura s pojasnili o načinu vrednotenja bo v treh jezikih (še v italijanščini in madžarščini) dostopna tudi na posebni spletni strani www.obvescanje.si, kjer bodo na voljo tudi vzorci obvestil ter dostop do obrazcev oziroma do aplikacij za posredovanje pripomb na podatke o nepremičnini. Lastniki pa si vrednost svoje nepremičnine od junija letos z nekaj truda sami izračunajo na portalu za vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave Slovenije.

Pripombe na vrednotenje sprejemajo v 53 dneh

Pripombe na pripisano vrednost nepremičnine (ki je po mnenju lastnika bodisi prenizka ali previsoka) bo Gurs zbiral do konca 53-dnevnega obdobja in nato na podlagi vseh pripomb ocenil, ali je treba kakšno vrednostno cono spremeniti. Za vpogled in spreminjanje podatkov na spletu se bo moral lastnik prijaviti s posebno kodo, ki jo bo prejel v obvestilu, in enotno matično številko občana oziroma matično številko podjetja.

Določeni spremenjeni podatki o stavbi (leto obnove, površina ipd.) bodo v evidenco vneseni sproti, nekaterih podatkov (npr. o številki parcele) pa ne bo mogoče spreminjati. Za spremembo podatka o lastniku (za nepremičnine, ki niso zavedene v zemljiški knjigi) bo moral posameznik predložiti dokazilo, npr. kupoprodajno pogodbo, bo pa treba kljub spremembi podatka v registru nepremičnin postopek za vpis v zemljiško knjigo ločeno izvesti.

Splošna tržna vrednost nepremičnin tudi na osnovi dejanske tržne cene

Posplošeno tržno vrednost nepremičnin so določili na podlagi modelov, ki določajo, katere lastnosti nepremičnine in v kakšni meri vplivajo na vrednost nepremičnin. Oblikovali so jih med drugim na podlagi dejanskih tržnih cen nepremičnin, določeni pa so za posamezne skupine istovrstnih nepremičnin. Modele sestavljajo vrednostne cone, ki odražajo vpliv lokacije na vrednost, in vrednostne ravni s tabelami, ki odražajo vpliv drugih podatkov na vrednost v določeni coni.

Uradno bo vrednost nepremičninam določena potem, ko bo vlada sprejela uredbo o določitvi modelov vrednotenja. Prvi podatki bodo določeni glede na stanje na 1. julij 2010, nato pa jih bodo posodabljali enkrat letno, in sicer bodo novo indeksacijo izvedli, če se bodo vrednosti spremenile za več kot 10 odstotkov.