Spoštovana gospa, vaš predvrt predstavlja kar zahtevno nalogo tako glede lege in izpostavljenosti kot nadmorske višine. Načelno na takšni nadmorski višini uspevajo skoraj vse rastline, ki uspevajo tudi v dolini, pa vendar nekatere ne dajejo enakih rezultatov. Lahko se slabše obraščajo, manj cvetijo, ne pokrivajo tal v enaki meri in podobno. Upoštevati je treba tudi sneg, pluženje in soljenje ceste.

Za vas sem izbrala odporne sorte sadik, vendar se boste morali natančno držati načrta, saj lahko rastline, ki so tistim v načrtu samo podobne, dajejo čisto drugačne rezultate. Zaradi lege sem vključila le nekaj zimzelenih rastlin – te so ob robovih stopnic. Nekaj je nizkih grmičkov, nekaj pa trajnic. Linija gred je razvidna iz risbe. Če želite, lahko prostor namesto rastlin številka 11, 12 in 13 zatravite. Glede na to, da je tu brežina, pa je morda bolje, da površino zasadite – tu sem predvidela pokrovne trajnice.

Če bi glede na vaše izkušnje pušpanov grm na tem mestu uspeval, lahko kroglaste bore nadomestite s pušpanom in ga obrezujete v polkroglo, visoko do 70 cm.

Čas za sajenje bo letos počasi minil, zato priporočam, da površino zasadite spomladi. Sadite lahko tudi postopoma, prazne prostore med trajnimi rastlinami pa zasadite s sezonskim cvetjem.


Če tudi vi želite, da vam v naši rubriki svetujemo, pošljite na naš naslov vprašanja s čimbolj izčrpnim opisom, merami in fotografijami. V vsaki številki bomo odgovorili na eno izmed vprašanj, ki bo zanimalo čimveč bralcev.

Simona Klokočovnik