Območje novega športnega parka Velenje leži na zelo pomembni lokaciji med mestnim parkom in jezerom. Območje jezera že danes predstavlja priljubljeno rekreacijsko točko meščanov, v smeri jezera in zalednega hribovja pa se iz parka odpirajo tudi prekrasni pogledi. Športni park Velenje je zato oblikovan kot prosta enovita površina, čim bolj dostopna meščanom in ostalim obiskovalcem.

Veliko število športnih objektov in zunanjih športnih površin

Na območju novega športnega parka je predvideno veliko število večjih športnih objektov in zunanjih športnih površin. Veliki objekti, namenjeni tekmovalnemu športu, pa jemljejo tudi veliko prostora. Kljub temu, da na njih večino časa potekajo treningi in rekreacija, in je lahko takrat na športne površine omogočen odprt pogled, so ti zaradi tekem, ko se za ogled prodajajo vstopnice, običajno proti zunanjosti zaprti. Vizualna povezava sprehajalcev z igralnimi površinami v času brez tekem poveča občutek prostornosti območja. Stik z dogajanjem na igralni površini doprinese k atraktivnosti prostora in veča navdušenje za šport, saj ga približa večjemu številu ljudi. Vzpostavitev prostega pogleda na igralne površine v času brez tekem je bilo zato eno od osnovnih vodil pri zasnovi arhitekturne rešitve območja.

S postavitvijo pokritih tribun na zunanjo stran dobimo veliko areno z nižjim sredinskim prostorom po katerem se lahko v času brez tekem sprehajajo obiskovalci in s katere se jim odpirajo neovirani pogledi na stadion. V času prireditev se osrednja sprehajalna pot seveda zapre. To omogočajo ozka grla na dostopnih poteh, kjer se v času tekem izvaja kontrola prehoda. Dodatne ograde  niso potrebne, saj to vlogo prevzamejo tribune in nivojske razlike med posameznimi programi.

Ne le vrhunski šport, ampak tudi aktivno preživljanje prostega časa

Trije zahtevani programi, športna dvorana ter atletski in nogometni štadion so organizirani okoli osrednjega objekta s skupnim programom, ki je umeščen pod povezovalno pot med igrišči. Delni vkop osrednjega dela omogoča poljubni časovni zamik izgradnje posameznih športnih sklopov. Tržni javni program je umeščen ob obalo jezera, proti jezeru in njegovemu slikovitemu zaledju pa se odpirajo tudi vsi ostali programi športnega parka. Kar najbolj je na celotnem območju ohranjena in dopolnjena tudi vegetacija, ki obkroža kompleks.

Mesto z novim športnim parkom ne dobiva le sodobnih, a običajno proti zunanjosti zaprtih športnih objektov za vrhunski šport, temveč novo urbano površino, ki nudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa meščanov in neposredno povezuje do sedaj nekoliko odrezano območje jezera z mestnim središčem.