Odgovor 1: Če gre pri opravljeni storitvi zgolj za manjše napake, morate obrtniku najprej omogočiti, da jih odpravi, in mu za to določiti primeren rok, kar ste tudi povsem korektno storili. Ker pa jih obrtnik do izteka roka očitno še ni odpravil in ker ste mu za opravljeno delo že v celoti plačali, vam svetujem, da napake odpravite sami in mu za to izstavite račun. Seveda imate tudi možnost, da od njega zahtevate povračilo škode, ki vam je zaradi tega nastala. Pogoj za uspešnost odškodninskega zahtevka je, da vam je dejansko nastala nedopustna škoda, ki je posledica protipravnega ravnanja obrtnika, dokazati pa boste morali tudi vzročno zvezo med tem protipravnim ravnanjem in nastankom škode ter obrtnikovo odškodninsko odgovornost.

Vprašanje 2: Z obrtniki smo se dogovorili za gradnjo prizidka (delavnice) pri naši hiši. Ker se tudi sami nekoliko spoznamo na gradbeno-obrtniška dela, jim sem ter tja svetujemo, kako se lotiti gradnje, kar pa naši gradbeni ekipi ni preveč po godu. Stvari so se nekoliko zaostrile prejšnji teden, ko je njihov delovodja zagrozil, da bodo prenehali z deli, če se bomo še naprej vmešavali v njihovo delo. Zanima nas, ali imamo po zakonu pravico nadzorovati njihovo delo.

Odgovor 2: Zakon vam izrecno omogoča nadzor nad podjemnikovimi deli. Prav tako lahko podjemniku dajete tudi navodila, kar vam je ta dolžan omogočiti. Edina omejitev je, da morajo vaša navodila ustrezati naravi posla. Kaj to pomeni, zakon sicer ne razloži, toda lahko rečemo, da bodo navodila izkušenega človeka, ki je v preteklosti denimo že zgradil hišo in ima nasploh izkušnje z gradnjo, vsekakor primernejša kot navodila laika izkušenemu vodoinštalaterju s tridesetletno prakso, ki poskuša ugotoviti, na katerem mestu vodovodne napeljave pušča vodovodna cev. Seveda pa je samoumevno, da z navodili ne pretiravate, saj je to že po naravi stvari za mojstre nekoliko moteče.

Odgovornost delodajalcev za delavce

Vprašanje: Zanima me, od koga lahko zahtevam povračilo škode, ki nam jo je povzročil podizvajalec obrtnika, najetega za izvedbo del v naši hiši. Sumimo namreč, da je podizvajalec (pleskar) zato, ker ga obrtnik ni plačal za delo, razlil barvo, namenjeno beljenju, po dvorišču in vrtu in nam tako povzročil škodo. Ali lahko na odgovornost morda vpliva tudi to, da je bil podizvajalec dejansko zaposlen v neki drugi firmi?

Odgovor: Če je delavec škodo povzročil namenoma, potem velja, da lahko zahtevate povrnitev škode tudi neposredno od delavca, seveda pa boste morali tudi dokazati, da je prav on razlil barvo. Povrnitev škode lahko zahtevate tudi od njegovega delodajalca, ta pa ima potem pravico od svojega podizvajalca zahtevati povrnitev plačanega zneska. Sodna praksa je izrekla, da v tem primeru ni pomembno, ali je bil delavec v času povzročitve škode morda zaposlen v drugem podjetju. Za uveljavljanje njegove odgovornosti iz naslova odgovornosti za delavce je pomembno, da je dejansko delal pri obrtniku in
v njegovo korist, čeprav je bil zaposlen v drugem podjetju.

Vdovske pokojnine

Vprašanje 1: Po 21 letih zakona sem se razvezala po moževi krivdi. Mož se je kasneje poročil, letos avgusta pa je umrl. Zanima me, ali imam pravico zaprositi za vdovsko pokojnino.

Odgovor 1: Žal te pravice nimate, saj ste se od moža ločili, z razvezo pa ugasnejo vse premoženjskopravne pravice, ki bi jih imeli po pokojnem možu.

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni pogoji tako na strani umrlega kot tistega, ki uveljavlja to pokojnino. Vdova, vdovec oziroma drugi zavarovančevi družinski člani pravico do pokojnine po umrlem zavarovancu pridobijo, če je ta dopolnil najmanj pet let zavarovalne ali najmanj deset let pokojninske dobe, izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine ali bil prejemnik katere od teh pokojnin oziroma upravičen do pravic na podlagi invalidnosti.
Če je bila smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli.

Vprašanje 2: Letos marca mi je umrla žena. Zanima me, koliko moram biti star, da bom pridobil pravico do vdovske pokojnine.

Odgovor 2: Pravico do vdovske pokojnine načeloma pridobite pri starosti 53 let. Če pa ob smrti vaše žene niste bili zavarovani, to pravico pridobite, če ste bili ob ženini smrti stari najmanj 48 let. Ne glede na starost pa lahko pridobite pravico do vdovske pokojnine, če bi bili ob ženini smrti popolnoma nezmožni za delo, oziroma ste to postali v enem letu od njene smrti, ali pa so vam ostali otroci, ki ste jih dolžni preživljati.