Rešitev, ki sem jo po razmisleku narisala, vam omogoča, da umestite vse želene elemente.

V prostor sem vam umestila zakonsko ležišče dimenzij 160/200, vendar je v kotu. Če vas ta varianta moti, sta s črtkano črto označeni dve ležišči, drugo za drugim. Garderobne omare lahko umestite v prostor v dveh delih. Posteljo sem umestila ob levo steno zato, ker menim, da pod oknom ni najudobneje spati.

Pri taki razporeditvi spalnega dela lahko sedežno garnituro in pisalno mizo umestite ob nasprotni steni. Pa še manjšo garderobno omaro lahko umestite.

Menim, da narisani predlog še dopušča dovolj prostora in ni prenatrpan.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.