Poklicali smo jo po telefonu in se dogovorili za prvi informativni ogled in izris pri njej doma. Tam smo si prostor ogledali in ga zelo natančno premerili, z vsemi obstoječimi inštalacijami. Gospa Polona nam je dala popolnoma proste roke pri izdelavi načrta njene nove kuhinje, zato smo ji ponudili najoptimalnejšo rešitev njenega prostora. Izdelali smo ji informativni barvni 3D-izris na računalniku in tako je že ob našem prvem obisku dobila prvi predlog nove postavitve.

ga_prej.jpg

Kuhinja prej

Osnovni predlog ji je bil zelo všeč, potreboval je le nekaj detajlnih sprememb elementov. Spremembe in dokončno podobo, z obarvanimi stenami in tlemi, smo naredili kar pri gospe doma, da je lažje primerjala izris njene nove kuhinje v 3D-postavitvi v njenem prostoru.

ga_prej1.jpg

Kuhinja prej

Gospa Polona nam je zelo jasno povedala, kaj od nas pričakuje: demontažo in odvoz obstoječe kuhinje, ureditev vseh potrebnih inštalacij ter dobavo in montažo nove kuhinje. Od nas je želela imeti popolno storitev z našimi izvajalci, saj zaradi slabih izkušenj iz preteklosti ni želela vpletati svojih znancev.

Ker smo ji seveda lahko zagotovili, da bomo njene želje in zahteve v celoti izpolnili, smo se dogovorili za sestanek naslednji dan v našem salonu. Na tem našem skupnem drugem srečanju smo pregledali vse barvne dekorje za kuhinjo, uredili plačilo in za gospo natisnili barvne poglede njene kuhinje. Glede na željo gospe Polone, kdaj želi imeti zmontirano kuhinjo, smo uskladili vse potrebne faze izvedbe izvajalcev in naredili natančen terminski plan izvedbe.

Stranki smo uredili:

 •  demontažo in odvoz obstoječe kuhinje in gospodinjskih aparatov (za novo kuhinjo je obdržala le hladilnik),
 •  odstranitev in odvoz obstoječega parketa,
 • napeljavo elektroinštalacije (ker je gospa popolnoma spremenila postavitev nove kuhinje, je bila potrebna celotna nova napeljava),
 • demontažo obstoječega radiatorja, izvedbo inštalacij za novo pozicijo radiatorja ter dobavo in montažo novega radiatorja,
 • zaprtje plinske inštalacije in pomik cevi v steno,
 •  oblaganje sten z mavčnimi ploščami (zaradi slabega stanja obstoječih sten in neravnin, kar se je izkazalo po demontaži obstoječe kuhinje, smo stranki predlagali in tudi izvedli oblaganje treh sten z mavčnimi ploščami),
 • bandažiranje stikov mavčnih plošč, kitanje vseh sten, barvanje in beljenje celotnega prostora kuhinje,
 • polaganje, brušenje in lakiranje novega parketa,
 • dostavo in montažo nove kuhinje,
 •  priklop gospodinjskih aparatov s strani pooblaščenega elektroinštalaterja ter fino elektromontažo,
 • priklop vode s strani pooblaščenega vodoinštalaterja
 • izvedbo in montažo steklene zaščitne obloge na steni nad delovnim pultom s sliko po izbiri.

Prenova kuhinje gospe Polone je od dneva začetka demontaže obstoječe kuhinje do dneva zaključene montaže nove kuhinje trajala 14 dni. Sosednje prostore smo zaščitili in ves čas skrbeli za strankino imetje. Ker smo prostor, v katerem smo izvajali dela, vsak dan po končanju del za seboj pospravili, ni imela gospa Polona po vrnitvi iz službe s tem nobene skrbi več.

Na dan zaključene montaže kuhinje smo stranki lahko skuhali kavo!