Že vseljeni stanovalci v delu naselja Moj novi dom v Komendi si namreč želijo, da bi naselje čim prej dobilo načrtovano podobo, čeprav je poskrbljeno za to, da jih še nedokončana gradbena dela ne motijo preveč. Podjetje Eko Gradvest je naselje začelo graditi z namero, da novim stanovalcem ponudi njim in okolju prijazno in poenoteno urejeno bivalno okolje, zgrajeno iz naravnih materialov (les, opeka, kamena volna, kritina s peščenim posipom, ogrevanje z zemeljskim plinom in/ali toplotnimi črpalkami zrak/voda...).

Naselje je hkrati blizu sproščanju v naravi pod Kamniškimi Alpami in blizu večjih urbanih središč (Ljubljana, Kranj, Kamnik, Domžale, Mengeš…), pa tudi letališču Jožeta Pučnika. In če so imeli najprej v mislih »zgolj« energetsko varčne objekte, zdaj že predajajo novim lastnikom nizkoenergijske enodružinske hiše. Po takih standardih pa so začeli graditi tudi prvi večstanovanjski objekt. Ti standardi omogočajo, da kupci (in ne investitor, ki sicer poskrbi za ustrezno dokumentacijo) lahko kandidirajo na razpisu Eko sklada za nepovratna sredstva za del kupnine stanovanja ali hiše.

Eko Gradvest prisluhnil, občina ne sliši dobro

Pobudniki ustanovitve Sekcije za revitalizacijo novega naselja Moj novi dom so že pred ustanovitvijo društva »pritisnili« na investitorja, da bi južni del naselja, kjer je v srednjem delu predvidena gradnja še treh večstanovanjskih objektov, raje zaključil z enodružinskimi hišami. Tem idejam so se pridružili tudi okoliški Komendčani, ki tu že dolgo prebivajo. Na Eko Gradvestu so jim prisluhnili, saj so se strinjali, da bi tako urbanistično razbremenili ves okoliš. Toda spremembe lokacijskega načrta ne dovoli župan Drolec.

Zakaj? Investitor Eko Gradvest se je zavezal, da bo ob in v naselju Moj novi dom uredil ustrezno infrastrukturo na svoje stroške, vendar ko bo naselje končano. Župan pa je neučakan in pogojuje spremembo lokacijskega načrta prav s tem. Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest, razlaga: »Ravnamo kot dobri gospodarji in odgovorni investitorji, ki sledijo ustreznim gradbenim fazam. Če bi najprej zgradili dogovorjeno infrastrukturo, bi jo ob nadaljnji gradnji naselja lahko poškodovali. Ko bodo najtežja gradbena dela v naselju končana, bomo dano zavezo tudi izpolnili in to predali občini Komenda kot darilo. Čakamo torej na odločitev občine.«

Društvo ekološki krog Ljubljana

Prav ta zaplet znotraj Komende je spodbudil ustanovitev Društva ekološki krog Ljubljana (DEKL). Prva namera pobudnikov za nastanek društva je bila sicer vključevanje prebivalcev novega urbanega okolja v že obstoječe urbano okolje. Torej približati nove priseljence »staroselcem«, jih povezati in združiti za skupno (so)delovanje v dobro vseh. Kmalu pa je ideja prerasla okvirje občine Komenda in našla izzive delovanja po vsej Sloveniji ter tudi v tujini. Osnovni namen društva je tako izboljšanje kakovosti bivalnega okolja, kulture bivanja in ohranjanja narave.

To pomeni spodbujanje razvoja humanih bivalnih okolij, uglašenih s potrebami in željami prebivalcev, ki bodo imela več zelenih površin za brezskrbno igro otrok, pešpoti, kolesarskih stez in prostorov za šport in rekreacijo. Društvo bo tudi spodbujalo zdrave življenjske navade, vključno z ekološko pridelavo hrane na ekokmetijah. Vse to bo mogoče doseči z izobraževanjem članov, poučevanjem zainteresiranih v delavnicah, na predavanjih, seminarjih, z izmenjavo izkušenj sorodno mislečih... Pravzaprav z vsem, kar izhaja iz imena »ekološki krog«. V krog aktivnosti torej povezati vse, ki tako ali drugače ekološko razmišljajo in po svojih močeh tudi delujejo.

Ne spreglejte!

Ker je področje tako široko, bo društvo za posamezne aktivnosti ustanavljalo tudi sekcije in prva je prav Sekcija za revitalizacijo novega naselja Moj novi dom v Komendi. Ta bo v prihodnjih dneh pripravila akcijo, ki bo zanimiva za vse, ki iščejo svoj novi dom, a si ga še ne morejo privoščiti. Večinoma gre v takem primeru za mlajše družine, a so v podobnem položaju večkrat lahko tudi starejše. Sekcija bo pod okriljem DEKL in v sodelovanju s podjetjem Eko Gradvest, Dnevnikovo prilogo Moj dom in eno od radijskih postaj pripravila nagradni kviz s področja ekoloških tem. Posebej imenovana komisija bo pregledala prejete prijave in odgovore sodelujočih. Nagrada pa bo 20 najemnih stanovanj s tržno konkurenčno najemnino za pet let. Pet posebej srečnih bo z žrebom dobilo v tem petletnem obdobju vsak po eno leto stanovanje v najem brez plačila najemnine.

Vsem, ki se bodo odločili, da po petih letih najeto stanovanje odkupijo, se bo najemnina štela v odkupno ceno pri enkratnem plačilu ali kot polog za bančno posojilo. Najemnina bo tako »postala« plačilo posojila za svoje stanovanje. Akcija, kakršne v Sloveniji še ni bilo, zato ne spreglejte novih podrobnosti v prihodnjih številkah priloge Moj dom.