Na osnovi spodbudnih rezultatov iz lanskega pilotnega projekta URE v šoli, v katerega je bilo vključenih 54 slovenskih ekošol, so namreč ugotovili, da lahko slovenski ekošolarji skupaj s svojimi mentorji in vodstvi šol sami ter brez dodatnih stroškov zmanjšajo porabo energije vsaj za od 10 do 15 odstotkov. Na nekaterih šolah so v lanskem šolskem letu na osnovi skrbnega spremljanja porabe energije in izklapljanja luči ter drugih porabnikov električne energije, skrbnega prezračevanja in s podobnimi ukrepi ugotovili, da bi v primerjavi z »običajno« porabo prihranili tudi do 20 ali celo več odstotkov energije.

Prav spodbudni rezultati so namreč vodstvo slovenskih ekošol spodbudili, da je učinkovita raba energije v letošnjem šolskem letu obvezna tema za vse vključene šole. V okviru letošnjega programa so namreč šolam ponudili sedem različnih projektov oziroma aktivnosti, ki jih bodo izvajali do konca šolskega leta. Vsaka šola bo tako izbrala vsaj tri izmed naštetih aktivnosti (merjenje porabe energije v šoli, energetski detektivi, anketa o porabi energije in odnosu do varčevanja z energijo, izdelovanje nalepk in sloganov, izračun ekološkega in ogljikovega odtisa, izdelava plakata, dan energetske učinkovitosti). Ob koncu šolskega leta pa bodo pripravili poročilo o njihovem delu.

Ponekod preveč, drugje premalo svetlobe

Podobno kot v lanskem šolskem letu bo vodstvo slovenskih ekošol nabavilo več kot 200 merilnikov za merjenje osvetljenosti v razredih in drugih šolskih prostorih. Ugotavljajo namreč, da so ti merilniki izredno koristni pripomoček, saj lahko učenci/dijaki zelo hitro in sami ugotovijo, v katerih razredih in ob kakšnem vremenu je v razredu dovolj svetlo brez prižganih oziroma delno prižganih luči ter kdaj morajo biti luči prižgane. Rezultati lanskih meritev so namreč pokazali, da je osvetljenost v nekaterih šolah na splošno precej večja od predpisanih standardov, medtem ko je v nekaterih šolah kljub vsem prižganim lučem premalo svetlo. To še posebno velja za osvetljenost šolskih tabel.

Učenci so bili na osnovi teh meritev marsikje presenečeni in so na osnovi analize zbranih podatkov kar sami pripravili načrte ugašanja luči ter ob rednem spremljanju ugotovili, da lahko tudi sami v marsičem pripomorejo k manjši porabi elektrike. Na to so jih opozarjali tudi energetski detektivi, dežurni učenci, ki so hodili po šolah in vrstnike pa tudi druge zaposlene opozarjali na ugašanje luči. Marsikje so pripravili nagradne razpise za izdelovanje nalepk z opozorili za ugašanje luči, ki so jih nalepili nad vsa stikala po razredih.

Skratka, po besedah naše sogovornice učenci in dijaki z velikim veseljem izvajajo predpisane aktivnosti po šolah ter se ob tem tudi marsičesa naučijo. Marsikdo pa izkušnje iz šole prenese tudi domov in v sodelovanju s starši pripravi »akcijski načrt« za varčevanje z energijo doma. Poleg izvajanja najrazličnejših aktivnosti na področju učinkovite rabe energije v šoli so se slovenski ekošolarji lani množično odzvali tudi na vseevropsko kampanjo Ugasni stikalo (Flick The Switch), kjer so se pomerili na vseevropskem tekmovanju v posterjih. Iz Slovenije se je tega tekmovanja udeležilo več kot 30 ekošol, OŠ Zadobrova iz Ljubljane pa je postala celo evropska regionalna zmagovalka. Njihova mentorica se je konec maja lani v Estoniji udeležila zaključne slovesnosti, kjer je prejela priznanje za regijskega zmagovalca.

Zgled drugim šolam in javnim ustanovam

»Slovenske ekošole želimo biti v prihodnje zgled na tem področju vsem drugim šolam v Sloveniji in javnim institucijam nasploh,« pravi sogovornica, in to kljub dejstvu, da morajo slovenske ekošole same plačevati pristojbino, da lahko sodelujejo v programih ekošole, saj država oziroma bolje rečeno ministrstvi za okolje in prostor ter za šolstvo in šport kljub temu, da program ekošole poteka v 628 vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji, doslej nista pokazali posluha za finančno pomoč programu, ki ima izrazito nacionalni značaj.

So pa prizadevanja slovenskih ekošolarjev zaznali v podjetjih Philips Slovenija in Gen energija. Prvo podjetje bo ob koncu šolskega leta trem najbolj prizadevnim šolam v nekaterih razredih obnovilo električno napeljavo in namestilo varčne sijalke v skupni vrednosti 10.000 evrov. Podjetje Gen energija pa bo spodbujalo ustvarjalnost posameznih učencev in najbolj zagnanim učencem oziroma dijakom ob koncu šolskega leta za raziskovalne naloge podelilo posebne nagrade.

Za zidovi slovenskih ekošol bodo, tako pravi sekretarka ekošol, učenci in dijaki pridno ugašali luči, pravilno prezračevali šolske prostore ter izvajali še marsikaj, s čimer bodo tudi v praksi dokazali in pripomogli k manjši porabi energije ter seveda k manjšemu onesnaževanju okolja.