Države članice EU imajo dve leti časa, da svoje predpise uskladijo z novimi pravili. Uporaba živali bo sicer še naprej dovoljena za raziskovanje bolezni ljudi, živali ali rastlin, preizkuse zdravil, varstvo okolja, v visokošolskem izobraževanju in sodnomedicinskih preiskavah. Bo pa za raziskave prepovedano uporabljati velike opice. Izjema so opice čopičarke in makaki, ki jih je dovoljeno uporabiti v primerih, ko je znanstveno dokazano, da ciljev poskusov ni moč doseči drugače. Odstopanja od direktive bodo mogoča v posebnih in nujnih primerih, vendar le z znanstveno utemeljenimi razlogi.

Pristojni nacionalni organi bodo za vsako vrsto znanstvenega poskusa na živali morali oceniti njegov vpliv na počutje živali. Tako naj bi spodbujali uporabo nadomestnih metod in dosegli zmanjšanje bolečin, ki jih postopek povzroči. Države bodo morale zagotoviti uporabo alternativnih znanstveno dovoljenih metod, kadarkoli bo to mogoče. Dovoljeni bodo le postopki, pri katerih usmrtitev živali povzroči čim manj bolečin, trpljenja in stiske, a hkrati zagotavljajo znanstveno zadovoljive rezultate.

Poleg tega bodo morale države članice vsako leto opraviti inšpekcijske preglede vsaj tretjine vseh laboratorijev, kjer uporabljajo živali v znanstvene namene, od tega ustrezen delež nenapovedano. Za nadzor nacionalnih inšpekcijskih organov bo pristojna Evropska komisija, ki bo morala najkasneje pet let po začetku veljavnosti nove zakonodaje tudi pripraviti poročilo o njenem izvajanju.

V EU za znanstvene raziskave po zadnjih podatkih letno uporabijo okoli 12 milijonov živali.