Če se nam na štedilniku vžge olje, najprej izklopimo grelno površino, nato pa gorečo posodo pokrijemo s pokrovko oziroma mokro krpo. Če ognja na ta način ne zadušimo, gasimo z gasilnim aparatom. V nobenem primeru ne smemo gasiti z vodo, prav tako pa tudi ne prenašati goreče posode. Če gašenje ne uspe, pokličemo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Vrsta gasilnika

Tokrat si podrobneje oglejmo gasilne aparate. Gasilniki se razlikujejo po vrsti gasilnega sredstva, ki ga vsebujejo, količini sredstva v gasilniku in velikosti. Najpogostejši gasilniki glede na gasilno sredstvo so gasilniki na prah, peno, ogljikov dioksid in vodo. Halona kot gasilnega sredstva ne polnimo več, saj je kljub veliki učinkovitosti zakonsko prepovedan. Znanstveniki razvijajo nove vrste gasilnikov in gasilnih sredstev.

V prvi vrsti je pri nabavi gasilnika pomembno, kaj želimo zavarovati z njim: stanovanje, manjšo ali večjo stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje, delavnico, počitniško hišo, motorni čoln, motorno barko ali jadrnico.

Pred nakupom se moramo posvetovati s strokovnjakom. Z gašenjem požarov imajo največ izkušenj in znanja gasilci, zelo dobre sogovornike pa boste našli tudi v specializiranih trgovinah za gasilsko opremo in pri pooblaščenih serviserjih gasilnikov.

Lep primer napačne odločitve je nakup gasilnika za osebno vozilo. Lastniki avtomobilov pogosto vzamejo premajhnega, in to kljub temu, da je razlika v ceni med eno- in dvokilogramskim gasilnikom na prah izjemno majhna. Skratka, ob nakupu gasilnika za avto se je treba odločiti za najmanj dvokilogramski aparat. Majhni aparati za enkratno uporabo (celo samo polkilogramski) so za kakršnokoli uporabo povsem neprimerni in nezadostni.


Enokilogramski gasilni aparat deluje 7 sekund (odvisno od proizvajalca), dvokilogramski pa 8 sekund. Iz tega lahko takoj sklepamo, da v skoraj enakem času dvokilogramski gasilnik na požar dovede enkrat več gasilnega sredstva, kar pa je pri gašenju zelo pomembno.

Enodružinska stanovanjska hiša

Kakšen gasilnik je najprimernejši za stanovanjsko hišo? Najbolje je kupiti dva gasilnika. Prvi, vsaj šestkilogramski na gasilni prah, naj bo nameščen v garaži ali pred kurilnico. Z njim bomo uspešno pogasili vse vrste začetnih in celo manjših požarov. Gasilno sredstvo deluje na principu odvzemanja kisika oziroma dušenja. Te vrste gasilnikov vsebujejo tako imenovani ABC-prašek. Primeren je za gašenje trdnih, tekočih in plinastih gorljivih materialov. Praksa je pokazala, da veliko požarov nastane v garažah, kleteh in drugih stranskih prostorih, in sicer zato, ker ljudje v njih izvajajo različna manjša vzdrževalna dela, barvajo, varijo ter popravljajo hišne naprave in stroje.

Druga »nevarna točka« je kuhinja oziroma prostor, kjer pripravljamo hrano. Najbolj idealno bi bilo, če bi kupili petkilogramski gasilnik na ogljikov dioksid in ga namestili k vhodu v kuhinjo. Ker so ti gasilniki nekoliko dražji, se ljudje za njihov nakup redkeje odločajo. Prednost gasilnika, polnjenega z ogljikovim dioksidom, je, da ne pušča posledic na živilih, gospodinjskih aparatih in drugi stanovanjski opremi. Izkušnje kažejo, da se ljudem zdi šest- ali devetkilogramski aparat prevelik, okoren in pretežak. V tem primeru priporočam vsaj dva dvokilogramska gasilnika.

Za kuhinjo je primeren tudi šest- ali devetkilogramski gasilnik na prah. Uporabimo ga lahko za gašenje vseh vrst začetnih in manjših požarov. Gasi na principu dušenja požara. Po gašenju lahko ostanek gasilnega prahu posesamo ali pobrišemo z mokro krpo. To so najbolj razširjeni gasilniki; so zelo preprosti za uporabo oziroma aktiviranje. Posoda z gasilnim sredstvom je namreč pod stalnim tlakom inertnega plina, tako da je treba gasilnik zgolj prinesti v bližino požara, izvleči varovalko in pritisniti na ročico ali gumb za aktiviranje. Sicer pa imajo vsi gasilniki kratka navodila, nalepljena na posodo aparata. Gasilnik namestimo k vhodu v hišo ali stanovanje. Priložen mu je nosilec za montažo na zid. Gasilnik naj bo nameščen 160 cm od tal.

Stanovanje v bloku in večji hiši

Zakonodaja gasilnike v stanovanjskih blokih sicer predvideva, vendar priporočamo nakup lastnega gasilnika za stanovanje. To naj bo vsaj S6 kg (alternativa sta dva gasilnika S2 kg) ali celo CO2 5 kg. Nameščen naj bo na hodniku ali v predsobi. Vemo namreč, da so gasilniki po stopniščih ob izbruhu požara dokaj nezanesljiv pripomoček. Za njihovo vzdrževanje je zadolžen lastnik ali upravljavec objekta. Kljub temu so izpostavljeni vandalizmu in nerazumljivemu uničevanju pomembnih sestavnih delov. Podobno je z zidnimi hidranti, ki so zaradi zgoraj navedenih dejstev velikokrat neuporabni.

Pri eno- ali večnadstropni stanovanjski hiši je najbolje, da osnovnima dvema gasilnikoma dodamo za vsako etažo še po enega. Precej neučinkovito bi namreč bilo ob začetku požara iz mansarde teči v pritličje po gasilnik in pri tem izgubljati dragocene sekunde.

Vzdrževanje gasilnikov

Najbolje je, če gasilnik enkrat na leto prinesemo na servis ali pokličemo serviserja, da ga pride pregledat na dom. Paziti moramo, da gasilnik ni izpostavljen neposrednim sončnim žarkom ali drugemu viru toplote. Na tržišču so že posebna zaščitna prekrivala za gasilnike. Po morebitnem gašenju gasilnik takoj odnesemo na servis, kjer ga bodo ponovno usposobili za gašenje. To moramo storiti, tudi če smo izpraznili le del njegove vsebine.

Najpogostejše napake pri uporabi gasilnika

Glede na dolgoletno prakso lahko naštejem nekaj najpogostejših napak, ki jih ljudje naredijo pri uporabi gasilnika. Prvič, ko ga nujno potrebujemo, ga ni nikjer, nekje je založen ali nameščen na neprimernem mestu. Potem ne deluje, ker ni redno pregledan in vzdrževan. Pogosta težava je nepravilnost gašenja, saj številni uporabniki aparat aktivirajo, preden so na primerni oddaljenosti od požara oziroma ognja, kar ima za posledico neučinkovito gašenje.