Bodite pozorni in dela na plinskih napravah prepustite strokovnjakom; ne improvizirajte sami. Preverite, ali je plinska jeklenka postavljena in zaprta v skladu s pravili. Napačno zaprta plinska jeklenka lahko pušča tudi prek varjenih navojev. Pri vsaki menjavi jeklenke zamenjajte tesnilo med redukcijskim ventilom in jeklenko.

Preverjajte ventile na jeklenkah

Tesnila ne izdelujte sami, saj plin lahko poškoduje nekatere gumijaste snovi, zato ga kupite pri pooblaščenem prodajalcu. Priporočljivo je, da vmesni ventil zaprete po vsakem kuhanju, sicer je gumijasta cev pod tlakom plina, s tem pa tudi naprava. Nikoli ne izključite možnosti, da odpove kateri od varnostnih sistemov na napravi. Porozna je lahko tudi gumijasta cev; če ventil na jeklenki ni zaprt, lahko čez čas zaradi uhajanja  pride do vnetljive in eksplozivne koncentracije plina v prostoru.

Prazne plinske jeklenke ne postavljajte na sonce. Če je ob požaru v hiši ostala jeklenka, opozorite na to vodjo gasilcev. Zaradi večjih temperaturnih sprememb se vsebina segreje in pride lahko do eksplozije.

V primeru težav s plinom

Če plin uide iz jeklenke in se vžge, se ne bojte, saj ne bo prišlo do eksplozije. Zaščitite si roke in telo ter zaprite ventil na jeklenki. Potem jo odnesite na odprt prostor. Ohlajevanje z vodo je nepotrebno in celo nevarno, ker močno pregret plašč jeklenke lahko eksplodira. Jeklenko, ki je pod posrednim ali neposrednim vplivom ognja in je ne morete odnesti ven, ohlajajte s čim drobnejšo prho, nikakor pa ne s curkom vode.  Pokličite gasilce ali pristojnega dobavitelja plina.

Prostore, ki jih ogrevate s plinskimi pečmi, redno zračite, sicer se povečuje koncentracija ogljikovega dioksida in monoksida v stanovanju. Vdihavanje teh plinov je lahko smrtno nevarno. Če nameravate dom zapustiti za dalj časa, zaprite glavni ventil plinske napeljave.

Ne prižigajte naprav in pokličite gasilce

Plinu  dodajo neprijetno vonjavo, da ga lahko hitreje zavohamo. Če ga zaznate, takoj odprite okna in ne prižigajte nobenih naprav. Pri prezračevanju bodite pozorni. Obstaja namreč verjetnost, da do eksplozije prej ni prišlo, četudi je bil prisoten vir vžiga, ker je bila koncentracija plina v prostoru previsoka oziroma nad zgornjo mejo eksplozivnosti. Tako ko odpremo okno, koncentracijo zmanjšamo v meje eksplozivnosti in pride do eksplozije. Pokličite gasilce in po možnosti izključite stanovanje ali objekt iz električne napetosti - izključite glavno varovalko v električni omarici, ki pa mora biti izven ogrožene cone.

Prazne embalaže raznih razpršilcev pod tlakom (laki, dezodoranti…) nikoli ne mecite v ogenj.