»Kmečki« slog, ki temelji na večinoma pozabljenem (in zanemarjenem) izročilu urejanja okolice kmečkih hiš, lahko ob skrbnem načrtovanju zaživi v moderni preobleki. Dober rezultat boste dosegli le z natančno načrtovanimi posegi v zunanjost objektov in njihovo okolico. Če boste »modernizirali« samo nekaj elementov, z rezultatom ne boste zadovoljni. To bo namreč hiša, ki jo vsaka generacija obnovi po svoje, v slogu, ki je v tistem času aktualen.

Narisala sem vam le okvirno razporeditev objektov, sama izvedba, materiali in detajli pa so stvar natančnejšega načrta. Naštete elemente lahko lepo in skladno uredite, vendar samo s preudarnim pristopom.

Zelenjavni vrt izdelajte ob brajdi (če jo škropite, naj bo vrt nekoliko odmaknjen). Glavna povezovalna pot naj bo širša in naj teče ob južnem robu vrta. Sončno uro prestavite na sredo vrta in jo obsadite z zimzelenimi trajnicami ali okrasnimi travami. Pot v vrtu naj jo povezuje s povezovalno potjo in senčnico. Smiselno je, da s potjo povežete tudi garažo, vodnjak in zelenjavni vrt. Izvedba tlakovanih površin naj bo prilagojena rabi – betonske, asfaltirane ali obložene s kamnom naj bodo le tiste površine, ki jih boste veliko uporabljali, za ostale pa uporabite »mehke« linije in materiale.

Pred garažo naj bo večja tlakovana površina, ki jo lahko razširite s travnimi ploščami. Ob drsnih vratih uredite prostor za smetnjak.

Pred glavnim vhodom, ki ga krasita tipično stopnišče in podest, uredite cvetlične grede in nesimetrično pot do ceste. Pri izhodu z zadnje terase lahko tlak razširite in ga uporabljate kot pomožno teraso.

Predlagam, da površine zasadite skromno. Glavni poudarek naj bo lepa trata. Posadite nekaj sadnih ali okrasnih dreves. Objektom naj sledi nekaj velikopotezno zasajenih gred, še zlasti tam, kjer je tlak dokaj razčlenjen. Omejite se na velike površine trajnic ali okrasnih trav enake vrste. Takšna zasaditev bo dala pečat celotni ureditvi ter harmonično povezala nove in stare elemente.