Odgovor: V tem primeru lahko zoper soseda vložite tako imenovano prepovedno tožbo, s katero zahtevate, da z vznemirjanjem preneha in da se prepove nadaljnje vznemirjanje. Zakon prav tako izrecno določa, da je brez pravnega naslova prepovedano motenje s posebnimi napravami. Če vam je bila z vznemirjanjem povzročena škoda (denimo škoda na zdravju ali premoženju), lahko zoper motečega soseda vložite tudi odškodninsko tožbo, in to vzporedno s prepovedno tožbo. Vlaganje pravnih sredstev seveda nekaj stane, zato vam priporočam, da o možnosti sprožitve sodnih postopkov najprej obvestite soseda in se poskusite z njim na miren in eleganten način pogovoriti.

Vprašanje 2: Do pred nekaj meseci smo v našem zaselku živeli mirno in v sožitju. Nedavno pa se je k nam priselil novi lastnik, ki se obnaša zelo arogantno in nesramno. Najprej je začel brez našega dovoljenja uporabljati služnostno pot za dovoz do svoje stavbe, zdaj pa na svoji parceli opravlja neko obrt (izdelovanje plastike). Ta dejavnost povzroča obupen smrad. Prebivalci vasi obolevajo za astmo, alergijami ipd. Ne vem, kako ukrepati zoper soseda.

Odgovor: Očitno je, da vaš novi sosed krši sosedsko zakonodajo kar »v paketu«. Svetujem vam, da ukrepate čim prej, saj je take motilce najpametneje zatreti že v kali. Najprej mu dajte še zadnji opomin pred sprožitvijo ustreznih sodnih postopkov. Zaradi nezakonite uporabe služnostne poti lahko zoper njega vložite tožbo zaradi motenja posesti, ker nezakonito uporablja pot, ki je v vaši lasti. Zaradi vznemirjanja bi lahko zoper soseda vložili tako imenovano popularno tožbo (133. člen OZ-A). Z njo bi verjetno uspeli, saj celemu naselju grozi možnost nastanka večje škode. Prav tako lahko s popularno tožbo zahtevate odstranitev vira nevarnosti (naprave, ki povzroča neznosne vonjave), pa tudi opustitev sosedove dejavnosti. Ker vam nastaja očitna pravno dokazljiva škoda, lahko zoper soseda vložite tudi odškodninsko tožbo.

Mag. Boštjan J. Turk