Odgovor: Sosed vašega zemljišča nikakor ni mogel priposestvovati. Priposestvovanje služnosti bi bilo sicer mogoče, če bi sosed v dobri veri izvrševal služnost deset let ali če bi dejansko izvrševal služnost dvajset let, ne glede na to, ali je bil v dobri veri ali ne, vendar pa le pod pogojem, če mu vi pri tem ne bi nasprotovali, kar pa v vašem primeru ne drži. Poleg tega zakon izrecno določa, da se služnost ne more priposestvovati, če je bila posest služnosti »viciozna« – priposestvovalec namreč ne sme izvrševati služnosti s silo, grožnjo ali zvijačo. Ker je očitno, da je sosed služnost izvrševal tudi z grožnjo, je tudi zaradi tega nikakor ni mogel priposestvovati.

Vprašanje2: Zanima me, ali lahko prek sodišča zahtevam, da stvarna služnost na poti, ki sem jo sosedu sicer dopustil s pogodbo, preneha še pred iztekom dogovorjenega roka za služnost.

Odgovor: Da, v nekaterih primerih lahko tudi od sodišča zahtevate, da s sodbo odloči, da služnost preneha. To bo mogoče tedaj, če se bo ugotovilo, da je stvar postala nekoristna za uporabo tako imenovane gospodujoče stvari (denimo prevoza čez služeče zemljišče). S tem namreč preneha razlog, zaradi katerega je bila služnost ustanovljena, tako da nadaljnji obstoj služnosti ni več upravičen. Prenehanje služnosti pa lahko zahtevate tudi zaradi spremenjenih okoliščin, če se denimo bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena (denimo, da zemljišče, na katerem je bila služnost ustanovljena, po novem potrebujete za lastne potrebe). V tem primeru služnost preneha s sodno odločbo in ne z izbrisom iz zemljiške knjige.

Mag. Boštjan J. Turk