Odgovor: Načelno ne bi smelo biti posebnih težav pri prodaji stanovanja pod hipoteko. Od banke morate najprej pridobiti podatek o stanju hipotekarnega dolga, ki ga bo potem plačal kupec stanovanja (taka praksa je najpogostejša). Banka vam mora izročiti tudi tako imenovano izjavo o izbrisni pobotnici, s katero se zavezuje, da bo po plačilu hipoteke izdala izbrisno pobotnico, s katero bo hipoteko izbrisala iz zemljiške knjige. Vsekakor je v zvezi s tem najbolj koristno, da najprej stopite v stik z vašo banko, ki vam bo razložila vse podrobnosti tega posla. Preprečiti prodaje stanovanja, ki je pod hipoteko, pa vam banka ne more.

Vprašanje 2: Zanima me, kakšen je postopek v primeru, če zamujam s poplačilom s hipoteko zavarovanega dolga. Verjetno prodaja nepremičnine in javna dražba. Kako hitro pa to poteka?

Odgovor: Za odgovor na vaše vprašanje je treba vedeti predvsem to, ali ste hipoteko ustanovili s pravnim poslom ali pa z neposredno izvršljivim notarskim zapisom. V prvem primeru lahko upnik s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda. Teh primerov je vedno manj, saj banke vedno pogosteje ustanavljajo neposredno izvršljive hipoteke. V tem primeru lahko upnik (banka) od notarja zahteva, da najprej ugotovi zapadlost terjatve in potem opravi prodajo zastavljene nepremičnine ter se tako poplača, lahko pa predlaga tudi izvršbo. Nepremičnine se proda na javni dražbi, kjer pa se pogosto dogajajo posli na meji zakonitega in prek meje moralnega. Javna dražba je za dolžnika vsekakor najmanj ugodna možnost, a po drugi strani prav tako ni optimalna rešitev za upnika (banko).

Postopek prodaje nepremičnine na javni dražbi je zamuden in nepremičnina se po navadi ne proda ravno hitro.

mag. Boštjan J. Turk