Podjetje Eko Gradvest si je namreč leta 2006 zastavilo nadvse zanimiv projekt z 21 individualnimi hišami in 15 večstanovanjskimi objekti, v katerih je načrtovanih po 7 stanovanj. Skupno torej kar 126 enot, ki lahko v povprečju sprejmejo okoli 450 prebivalcev. Že v osnutku so se odločili za drugačno pot, kot jo poznamo v podobnih primerih pri nas. Odločili so se namreč za okolju in bodočim stanovalcem prijazno gradnjo ali, drugače povedano, za energetsko varčne in ekološke hiše, zdaj nekatere že energetsko samozadostne hiše, kar naj bi zagotavljali okolju prijazna gradnja in uporabljeni materiali, tudi z videzom prilagojeni sonaravnemu bivanju z okolico. Kot celota – vse naselje!

Vizionarstvo

Njihovo načrtovanje se je pokazalo kot vizionarsko, kar je potrdila gospodarska kriza po vsem svetu in seveda tudi v Sloveniji. Tako kot se spreminjajo gospodarske razmere, ki poudarjajo učinkovito rabo še posebno obnovljivih virov energije, tako tudi Eko Gradvest v gradnjo naselja Moj novi dom vnaša svoja in druga inovativna spoznanja. Prepoznamo jih v kakovostni gradnji z naravnimi materiali od temeljev do kritine, vključno z izolacijsko zaščito in posebnim stavbnim pohištvom (gradnja z opeko, kamena volna za izolacijo, poseben špaletni sistem za okna in vrata ...) in tudi s sistemom (talnega) ogrevanja z zemeljskim plinom in/ali toplotnimi črpalkami. Tako že gradijo večstanovanjski blok po standardih energetsko varčnih objektov, za kar kupci lahko dobijo tudi subvencije Eko sklada.

Naselje je deloma že naseljeno, v spodnjem zaključnem delu pa želijo prvotne načrte spremeniti. Tako so se odločili med drugim tudi na pobudo že vseljenih prebivalcev naselja Moj novi dom, kot tudi okoliških krajanov. Po prvotnih načrtih naj bi namreč v srednjem zaključnem delu stali trije večstanovanjski objekti. Investitor pristaja na to, da bi namesto teh višjih stavb zgradili enostanovanjske hiše, ki bi naselje urbanistično razbremenile. Tudi pogled na naselje s spodnje strani bi deloval bolj prijazno, saj bi se naselje tudi na pogled postopoma dvigalo proti zaključnemu delu, tako kot se v ozadju naselja hribovit svet dviga proti Kamniškim Alpam.

Samovolja

Toda naleteli so na oviro, ki se na prvi pogled zdi nepremagljiva. Proti spremembi lokacijskega načrta je namreč sam ponovno izvoljeni stari župan, ki spremembo lokacijskega načrta samovoljno ne dovoli. Zato se tu takoj poraja vprašanje, ali je občina namenjena servisiranju potreb občanov ali (zlo)rabi interesov občinskega vodstva. Na pobudo krajanov se je investitor pripravljen odreči delu načrtovanih prihodkov z zamenjavo večstanovanjskih objektov z nižjimi enodružinskimi hišami, kar pomeni manj prodanih kvadratnih metrov stanovanjskih površin na račun kakovosti bivanja v naselju. Toda občinsko vodstvo želja krajanov ne sliši in ne dovoli spremembe lokacijskega načrta, po katerem bi večstanovanjske objekte zamenjale enodružinske hiše. Zato zaostaja tudi zaključek nekaterih infrastrukturnih del v naselju in njegovi oklici, kar moti krajane. Torej, na potezi je ponovno izvoljeni župan in njegova ekipa, v upanju, da zmoreta prisluhniti občanom.

Ugodno do najema kakovostnega stanovanja

Medtem se Eko Gradvest ne predaja in načrtuje še eno zanimivo akcijo, s katero bo omogočil, da udeleženci akcije pridejo v razmeroma kratkem času do ugodnega najema že kakovostno zgrajenih stanovanj v večstanovanjskih objektih. Na voljo bo kar 21 najemniških stanovanj z nizko najemnino. Za uspeh v tej akciji bo treba odgovoriti na določena vprašanja, zato je dobro čim več vedeti o ekološki problematiki in učinkoviti rabi obnovljive energije. Med 21 finalisti bo žreb določil še pet srečnežev, ki bodo dobili za nagrado enoletni najem stanovanja brez plačila.

Akcija pa bo ponudila še eno zanimivo priložnost vsem, ki bodo v njej sodelovali in prišli med srečne izbrance. Po petletnem najemu stanovanja s trgu zelo konkurenčno in ugodno mesečno najemnino bodo to vsoto lahko spremenili v delež za odkup stanovanja ali v polog za najem bančnega posojila za nakup stanovanja. Mesečna anuiteta za posojilo stanovanjskega kredita bo nadomestila plačilo najema stanovanja, ki bo tako prešlo v last stanovalca.

Vsekakor bo to ponudba, ki je vredna razmisleka. Več o akciji boste izvedeli v prihodnji številki naše priloge Moj dom.