Odgovor: Verjetno bi vaš najemnik v tem razmerju dosegel več, če bi se z vami poskušal pogoditi za morebitno podaljšanje najemne pogodbe po vzajemno sprejemljivih pogojih. S tako maščevalno držo pa se mu situacija poslabšuje. Če imate sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, sicer velja, da jo lahko odpoveste zaradi nekrivdnih razlogov le v primeru, če najemniku priskrbite drugo primerno stanovanje. Po drugi strani pa lahko najemniku odpoveste najemno pogodbo tudi zaradi krivdnih razlogov, denimo iz razloga, če je najemnik v stanovanju izvršil spremembe brez vašega soglasja, če ne plačuje najemnine, če stanovanja ne vzdržuje ipd. Najemnik vam kaj preveč ne more nagajati, saj je očitno, da je tudi sam kršil zakon (obnova stanovanja brez vašega soglasja). Najemno pogodbo mu lahko torej odpoveste tudi iz krivdnih razlogov.

Vprašanje: Sem vdova, stara devetintrideset let. Živim v najemniškem stanovanju v Mariboru. Pred dvema mesecema mi je umrl mož, ki je bil najemnik tega stanovanja. V stanovanju živi tudi moj sin, star devet let. Zanima me, kako naprej. Lahko s sinom še ostaneva v tem stanovanju ali se bova morda morala izseliti? Poudarjam, da sva z možem redno plačevala najemnino.

Odgovor: V primeru, če ste v času moževe smrti dejansko prebivali v tem stanovanju in če ste imeli v stanovanju prav tako prijavljeno stalno prebivališče ter ste bili navedeni v najemni pogodbi, potem ste upravičeni do tega, da lastnik stanovanja po moževi smrti z vami sklene najemno pogodbo pod enakimi pogoji, kot jo je imel sklenjeno s pokojnim možem. Morate pa paziti, da pri tem ne boste zamudili rokov. Zahtevo za sklenitev nove najemne pogodbe morate namreč podati v pisni obliki, in sicer v roku najkasneje 90 dni po smrti vašega moža, sicer lahko to pravico tudi izgubite.

mag. Boštjan J. Turk