Strokovnjaki opozarjajo, da bodo ekstremni vremenski pojavi vse pogostejši, zato se moramo nanje kar najbolje pripraviti. Ogrožena so vsa območja in objekti, najbolj pa je na udaru streha. Ob vsej krutosti narave zato ne preseneča, da mnogi ne zaupajo nobeni kritini več.

Kako se postaviti po robu ekstremnim vremenskim razmeram?

Predvsem to pomeni skrb za višje zahteve pri gradnji, izbiro pravih materialov, kakor tudi kakovostno vgradnjo – ta je v Sloveniji po besedah strokovnjakov marsikje nekakovostna.

Če se vrnemo na začetek: na kaj moramo biti pozorni pri izbiri kritine?

Izbiro kritine narekuje v prvi vrsti naklon strehe. Za strehe z blagim naklonom so v osnovi primerne kritine iz elementov večjih velikosti, za strehe z večjim naklonom pa to ni pogoj. Esalova vlaknocementna plošča, ki jo tržimo pod blagovno znamko Valovitka®, je primerna za vse vrste streh novozgrajenih ali dotrajanih stanovanjskih hiš, družbenih, industrijskih in kmetijskih objektov z naklonom že od 7 naprej. Ko se odločamo za nakup kritine, je dobro poznati njeno trajnost oziroma življenjsko dobo, odpornost proti vremenskim vplivom in ognju, način vgrajevanja, morebitnega dograjevanja ali zamenjave dotrajanih oziroma poškodovanih elementov, kakor tudi stroške, povezane z vsem naštetim. Poleg tega, da mora streha učinkovito ščititi notranjost zgradbe pred zunanjimi vremenskimi in temperaturnimi vplivi, mora zagotavljati tudi toplotno in zvočno ugodje. Pomemben je tudi njen estetski videz.

Katere karakteristike mora imeti streha, da nas ščiti pred ekstremnimi vremenskimi razmerami?

Pred neurjem, ki divja kot tornado in trga podstrešne in strešne dele hiš, se v prvi vrsti branimo tako, da imamo strešno konstrukcijo sidrano v spodnje zidove in druge podporne konstrukcije. Celotna streha mora biti izvedena tako, da preprečuje vetru vstop pod kritino. Poleg tega v Esalu svetujemo poletvanje ostrešja oziroma izvedbo dvojne strehe. Po drugi strani pa sta pomembni tudi vrsta kritine in njena kakovostna montaža. Dolgoletna praksa je pokazala, da Valovitka® uspešno kljubuje močnejšemu vetru in burji. To ji omogočata njena značilna valovita oblika in način pritrjevanja na podporno konstrukcijo s samovrtalnimi SFS-vijaki.

Kaj pa toča?

Zmotno je mišljenje, da so debelejše in težje kritine bolj odporne proti toči, saj se toči, veliki kot pest, ki je lani divjala po Sloveniji, ni uprla nobena strešna kritina. Žal tudi Valovitka® povsod ni prenesla hude ure, vendar je treba poudariti, da je tudi najbolj na udaru. Z Valovitko® je namreč pokritih veliko industrijskih in kmetijskih objektov ter stanovanjskih hiš z zelo blagim naklonom od 7° naprej, zato so udarci toče bolj direktni kot pri strehah s strmimi nakloni. Bistveno bolj kot strehe, pokrite z novo Valovitko®, so bile poškodovane dotrajane salonitne plošče, stare več deset let.

Kolikšno odpornost proti toči ima Esalova Valovitka®?

Valovitka® ima visoko odpornost proti toči ter visoko žilavost, kar pomeni, da je občutno bolj odporna proti mehanskim poškodbam kot stara salonitna plošča. Po švicarskih raziskavah in standardih sodi celo med kritine z najboljšo odpornostjo proti toči. Esalova vlaknocementna valovita strešna plošča Valovitka® se po odpornosti proti toči razvršča v četrti razred od petih (peti je najboljši).

Pred nekaj desetletji so se za prekrivanje streh najpogosteje uporabljale azbestcementne plošče, ki se jih oprijelo ime salonitne plošče, strokovnjaki pa so jih priporočali za prekrivanje vseh stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov. Danes je njena naslednica vlaknocementna plošča. Znano je, da je Valovitka® najbolj primerna kritina za zamenjavo stare azbestcementne plošče. Lahko pojasnite zakaj?

Naslednica azbestcementne plošče je vlaknocementna plošča, ki po svojih fizikalno-mehanskih lastnostih krepko presega kakovost prejšnjih materialov. Je estetsko dovršena ter enakih dimenzij kot stara plošča, kar pomeni, da lahko novo vlaknocementno ploščo pritrdimo kar na obstoječe nepoškodovane letve in nosilno konstrukcijo. To pa pomeni bistveno nižje stroške zamenjave dotrajane kritine.

Ni naključje, da ima Valovitka® prav takšne dimenzije, kot jih ima.

Dimenzije Valovitke® so velika prednost. Zaradi njih je mogoče pokrivati strehe z zelo nizkimi nakloni, za kar večina drugih kritin ni primerna, poleg tega omogočajo hitro, enostavno, predvsem pa ekonomično pokrivanje streh.

Iz katerih surovin je izdelana Valovitka®?

Vlaknocementna plošča je izdelana iz armirnih polivinil-alkoholnih vlaken, procesnih celuloznih vlaken in portlandskega cementa. Dodana so še različna anorganska polnila, procesni aditivi, voda, pigmenti za barvanje v masi in dodatno v prvi plasti ter barvni premazi za površinsko zaščito plošče. To so v ekološkem smislu neoporečne surovine, iz katerih so izdelani okolju prijazni izdelki z dolgo življenjsko dobo, ki jih lahko v celoti recikliramo.

Ali ima Valovitka® konkurenco?

Vlaknocementna strešna plošča z imenom Valovitka® je izdelek slovenskega proizvajalca Esal d.o.o. Smo edino podjetje na območju nekdanje Jugoslavije s proizvodnjo in trženjem visokokakovostnih in okolju prijaznih vlaknocementnih izdelkov za streho in fasado. Prvovrstno kakovost Esalovih plošč zagotavlja svetovno znana švicarska tehnologija proizvodnje, ki jo je po večletnih obsežnih raziskavah že v sedemdesetih letih razvil Eternit (Schweiz) AG iz Švice. Prav švicarska tehnologija proizvodnje uvršča Esalove izdelke v sam vrh kakovosti vlaknocementnih izdelkov v Evropi. Seveda se na slovenskem trgu pojavljajo tudi vlaknocementne plošče iz uvoza, ki pa se ne uvrščajo v blagovno znamko Valovitka® in tudi nimajo takih karakteristik kot Esalova plošča.

S katerimi prednostmi se še ponaša Valovitka®?

Esalova strešna kritina velja za lahko streho, ki potrebuje preprosto nosilno konstrukcijo. Prav zato je primerna tudi za sanacije starejših zgradb, saj bistveno manj obremenjuje ostrešje in celoten objekt. To je prednost tudi za objekte na potresnih območjih. Zaradi svoje sestave in fizične oblike je izredno prijazna leseni podporni konstrukciji. Strehi in podstrešju omogoča ugodno prezračevanje in s tem preprečevanje nastajanja kondenza. K temu dodatno pripomore tudi možnost izvedbe prezračevanega slemena z vlaknocementnim trodelnim slemenjakom, ki dopušča, da se s toplim zrakom izloča tudi vlaga.

Ali bi lahko rekli, da ima Valovitka® danes tudi večjo estetsko vrednost?

Valovitka® doseže s svojo obliko mehko valovito površino. V kombinaciji z ročno oblikovanimi zaključnimi elementi v matirano rdeči, rjavi, svetlo ali temno sivi barvi pa ustvari naravno in estetsko dovršeno streho.