Osnovne lastnosti

Opečni zidaki Porotherm S P+E so izdelani iz gline in žaganja. Zaradi značilnosti proizvodnega postopka ima opeka Porotherm S P+E izredno dobre toplotnoizolacijske lastnosti pri še vedno dovolj visoki tlačni trdnosti, ki znaša vsaj 10 Mpa, ter tako združuje obe poglavitni funkciji zunanjega zidu – nosilnost in toplotno zaščito.

Toplotna prevodnost je odvisna od debeline opečnega zidaka in se giblje od 0,16 W/m²K (Porotherm 45 S P+E) do 0,30 W/m²K (Porotherm 20 S P+E). Difuzijska upornost prehoda vodne pare je, tako kot pri vseh ostalih opekah, manjša od 8.

Zidanje zunanjih zidov z opeko Porotherm 45 S P+E z dimenzijami (D/Š/V) 25/45/23,8 cm je preprosto in hitro. Z uporabo toplotnoizolacijske malte in vogalnih elementov EURO preprečimo tudi klasične toplotne mostove preko običajne malte. Že izvedba s klasičnim obojestranskim ometom zagotavlja dobre toplotnoizolacijske lastnosti (U = 0,33 W/m²K), izvedba s 5 cm toplotnoizolacijske malte na zunanji strani pa nudi odlično toplotno zaščito, primerno tudi za najzahtevnejšo nizkoenergijsko gradnjo (U = 0,28 W/m²K).

Prednosti monolitne izvedbe

Izdelava enoslojnih monolitnih opečnih zidov je hitra, preprosta in cenovno ugodna rešitev. Zaradi preproste izvedbe in majhnega števila slojev (malta – opeka – malta) je zmanjšana možnost napak pri izvedbi ali pojava toplotnih mostov. Velike dimenzije opeke zagotavljajo hitro gradnjo in izredno ravnost pozidanih površin. Sistem monolitnega opečnega zidu je tudi bistveno bolj paroprepusten kot večslojni sistemi zunanjih sten. Pomembna prednost je tudi masivnost stavbe, ki močno doprinese k toplotni stabilnosti tako v zimskem kot tudi v poletnem času.

Kontaktna fasada

Enojni opečni zid z dodatnim slojem toplotne izolacije in zaščitnim zaključnim slojem je še vedno najpogostejša izvedba zunanjih sten. Pri taki izvedbi je mogoče uporabiti prav vse izdelke z oznako Porotherm S P+E, in to ne glede na debelino. Predvsem so za tako izvedbo primerni izdelki Porotherm manjših debelin – od 20 do 38 cm.

Z uporabo opečnih zidakov Porotherm namesto običajnih opečnih modularnih blokov enake debeline je mogoče potrebno debelino toplotne izolacije zmanjšati za od 2 cm (Porotherm 20 S P+E) do celo 4 cm (Porotherm 30 S P+E). Neposredna prednost je manjša debelina zunanjega zidu pri enaki toplotni prehodnosti – torej pri enakih toplotnih izgubah. Pri enodružinski hiši P+1 tlorisnih dimenzij 10 x 8 m je uporabnega tlorisnega prostora za 3 m² več, pri večjih stavbah pa manjša debelina zidov še bolj vpliva na izkoristek uporabnega prostora v stavbi. Na to moramo biti še posebej pozorni pri gradnji za trg, kjer je zaradi boljšega finančnega učinka pomemben vsak kvadratni meter. Enako velja za enodružinske hiše, kjer smo omejeni z velikostjo zazidalne parcele.

Z izdelki blagovne znamke Porotherm je zdaj možna tudi zelo hitra masivna gradnja po sistemu Porotherm Dryfix, ki smo jo v naših prispevkih že predstavljali, več o njej pa bomo spregovorili naslednjič. Prednosti brušene opeke so številne. Najbolj pomembno je, da se čas gradnje skrajša za več kot polovico.