Posebno lepilo Porotherm Dryfix Extra se nanaša s pištolo za poliuretansko lepilo, zato je nanašanje priročno in primerno za vsakogar. Porotherm Plan Dryfix brušena opeka se enostavno polaga ena na drugo z minimalnim 30-odstotnim prekrivanjem in vertikalnim spajanjem po sistemu pero in utor brez maltanja ali lepljenja vertikalnih stikov med zidaki. Sistem Porotherm Dryfix zagotavlja odlične toplotne lastnosti opečnih zidov, saj ne vsebuje maltnih spojnih, zaradi česar odpadejo tudi z njimi povezani toplotni mostovi. Dodatna korist za investitorja je poleg enostavne uporabe in hitrosti gradnje še dodatni prihranek približno 10.000 litrov malte pri povprečni enodružinski hiši.

Potek gradnje

Po izdelavi prve plošče položimo hidroizolacijo in preverimo višino betonske plošče na mestih, kjer smo zarisali nosilne in nenosilne zidove. Pod prvo vrsto načrtovanih zidov položimo izravnalni sloj malte v debelini 0,5 do 1,5 cm. Malto po celotnem objektu poravnamo z milimetrsko natančnostjo.

Prvo vrsto opeke polagamo na vlažno izravnalno malto. Pomembno je, da prvo vrsto položimo natančno, saj si s tem zagotovimo vertikalno in horizontalno ravnost kasneje zidanega zidu. Kontrolo horizontalne ravnosti prve vrste preverjamo s 4 metre dolgo aluminijasto letvijo. Opeko polagamo eno poleg druge po sistemu pero in utor, brez maltanja in lepljenja vertikalnih stikov.

Porotherm Dryfix Extra lepilo pred uporabo dobro pretresemo ga pritrdimo na pištolo. Nato odvijemo vijak pištole in pištola z lepilom je pripravljena za uporabo. Količinski nanos lepila nadzorujemo s pritiskom na vzvod pištole in hitrostjo nanašanja lepila. Lepilo pri nosilnih zidovih nanašamo po pravilu 2-3-5, kar pomeni 2 trakova lepila s premerom 3 cm, ki sta 5 cm oddaljena od roba opeke. Za nenosilne zidove debeline 12 cm nanesemo 1 trak Porotherm Dryfix Extra lepila po sredini opeke.

Pred zidanjem z opeke očistimo prah iz naležnih površin z večjim čopičem, ki smo ga predhodno namočili v vodo. S tem zagotovimo optimalno vezavo med opeko in lepilom. Brušeno opeko postavimo na lepilo maksimalno 2 minuti po nanosu lepila in je kasneje ne smemo premikati. Čas vezanja, ki znaša od 5 do 10 minut, je odvisen od vremenskih razmer. Pištolo z lepilom vedno odlagamo v pokončnem položaju. Po porabi lepila namestimo na pištolo novo dozo. Ob primernem vzdrževanju in čiščenju lahko pištolo uporabljamo vso gradbeno sezono.

Vertikalne protipotresne vezi

Za izvedbo vertikalnih protipotresnih vezi uporabimo tipski vogalnik, ki zaradi majhne mase in dobrih toplotnih lastnosti omogoča enostavno in kvalitetno izvedbo protipotresnih vezi. Vogalnik Dryfix preprečuje nastanek toplotnega mostu zaradi protipotresnih vezi. Pri zidanju s sistemom Dryfix ne potrebujemo veliko orodja in strojev, zato je gradbišče bolj čisto in urejeno, kar je osnovni pogoj tudi za varno delovno okolje.

Opeki Porotherm Plan Dryfix je ob nakupu priloženo tudi potrebno Porotherm Dryfix Extra lepilo. Lepilo tako za investitorja ne pomeni dodatnega stroška pri gradnji. Z eno dozo lepila naredimo 5 m² nosilnih ali 10 m² nenosilnih zidov.

Nosilni opečni zidovi, narejeni po sistemu Porotherm Dryfix, zagotavljajo minimalno 180 minut protipožarne zaščite. Preiskava strižne trdnosti zidu po SIST EN 1052-3, ki je bila izvedena na inštitutu ZAG Ljubljana junija 2008, je dokazala primernost sistema Porotherm Dryfix zidanje nosilnih zidov stavb na potresnih območjih v Republiki Sloveniji.