Pri pooblaščenih dimnikarskih službah naročite pregled in čiščenje dimnika, saj bo le strokovno očiščen dimnik zagotavljal ustrezen vlek in tako preprečeval vdor ali zadrževanje nezaželenih plinov v stanovanjskih objektih. Očiščen dimnik preprečuje prekomerno segrevanje ali celo vžig saj.

Poskrbite za boljše izgorevanje

Prav tako je treba pregledati kurilne naprave - peči, gorilnike in plinske peči - ter opraviti meritve dimniških izpustov, da pooblaščene osebe pravočasno odpravijo morebitne napake na instalacijah in peči nastavijo na maksimalni izkoristek; z boljšim izgorevanjem pa bomo poskrbeli tudi za večjo varnost.

Plinske peči je treba redno servisirati in jih nastaviti, saj lahko pri nepregledanih in neredno servisiranih pride do izpustov ogljikovega monoksida in drugih plinov v bivalne prostore. Kurilnice in prostori okoli peči morajo biti pospravljeni. V bližini ne sme biti gorljivih materialov, prostori pa morajo biti dobro prezračeni, kar še posebno velja za plinske peči, vgrajene v bivalne prostore, na primer kopalnice. Takšni prostori nikoli ne smejo biti nepredušno zaprti.

Priskrbite si atestiran gasilni aparat

Priskrbite si atestiran in pregledan gasilnik, s katerim lahko pogasite morebitne začetne požare, preden ogenj uide nadzoru in je potrebno posredovanje gasilcev. S preventivnimi ukrepi pred začetkom kurilne sezone in ustrezno opremo, če izbruhne požar, lahko sami naredite največ za večjo varnost življenja in premoženja.