Z natečajem želi Trimo spodbuditi kreativnost in sodelovanje z univerzami ne samo v Sloveniji, kjer je njegov sedež Trima, ampak je tekmovanje odprto tudi za študente iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške, Srbije, Španije in Velike Britanije. Na natečaju lahko sodelujejo znanstvena dela s področij arhitekture, gradbeništva, strojništva, kemije, industrijskega oblikovanja, prava, informatike, ekonomije, kadrov in elektrotehnike.

Trimova komisija za raziskovalno delo bo prejeta dela predala v recenzijo strokovnjakom za posamezna področja in skupaj z njimi ocenila ter nagradila najboljša. Obravnavala bodo tiste prispevke, ki upoštevajo najsodobnejše dosežke znanosti ter nove pristope in rešitve, ki jih Trimo lahko uporabi v praksi in katerih rezultati lahko prispevajo k nadaljnjim uspehom podjetja.

V desetih letih je Trimo v okviru svojih raziskovalnih nagrad nagradil 348 avtorjev s 47 fakultet iz enajstih držav. Približno četrtina vseh nagrajencev s Trimom sodeluje na različne načine tudi po podelitvi nagrad.