Skoraj vsak proizvajalec tekstila ima v svojem programu materiale, ki so certificirani po različnih protipožarnih razredih. Odpornost na ogenj je zagotovljena šele po tisku, vendar pa ne vedno. Do odstopanj prihaja predvsem, kadar količina in vrsta ognjevarnih sredstev v naknadnem nanosu barve nista dovolj veliki. Zato se ni odveč pozanimati, ali ima proizvajalec certifikat tudi za tisk.

Avtentičnost in zanesljivost certifikatov je za podjetje izjemnega pomena, saj tudi pri certificiranju prihaja do odstopanj. Eden izmed proizvajalcev, ki izdelujejo ognjevarni tekstil, pojasnjuje: »Ognjevarna zaščita po standardu DIN 4102-1 nikakor ne zadostuje za pravno varnost vnetljivosti tekstilnih materialov. Ti testi so le uvod v pridobitev certifikata razreda B1, ki zagotavlja še dodatno varnost in zanesljivost materiala.«

Sredstva za ognjevarni tekstil vsebujejo  kemikalije, ki so škodljive za zdravje in okolje. Uporaba teh snovi je na območju EU natančno predpisana in omejena. Za razliko od EU pa so na Bližnjem Vzhodu nekatera izmed njih dovoljena. Previdnost pri nakupu zato ne bo odveč, saj se nemalokrat dogaja, da se kljub kontroli na tržišču pojavlja tekstil dvomljive kvalitete.