Narava ne pozna meja in nam tako velikokrat s svojo rušilno močjo, ki jo razkazuje ob potresih, poplavah, viharjih ter drugih naravnih katastrofah, uničuje tako težko privarčevano in ustvarjeno premoženje. Zavarovalnica ne bo povrnila vseh stvari v prvotno stanje. Vam pa bo povrnila ekonomsko škodo, ki bi jo zavarovani rizik povzročil.

Premoženja ne podzavarujte ali nadzavarujte

Vedno sklepajte zavarovanja na novo vrednost, če je le mogoče, saj je pri tem odškodninskem načinu zavarovalna vrednost zavarovane nepremičnine ali stvari enaka vrednosti novih stvari po kraju, kjer se te stvari nahajajo. Zavarovanje na novo vrednost pomeni, da v primeru škode ne bo upoštevala manjše vrednosti premoženja zaradi obrabe ali starosti, temveč bo zavarovalnica zavarovancu priznala odškodnino v vrednosti nove stvari.

Načini, za katere lahko zavarujemo svoje premoženje, je zelo veliko. Zavarujemo lahko posledice od viharjev, toče, poplav, potresov, plazov, eksplozij do izlivov vode in objestnih dejanj. Nekatera zavarovanja stanovanjskih premičnin ponujajo tudi kritje za primere, če se s kolesom zaletimo v koga ali če naš štirinožni ljubljenček kuža, ugrizne poštarja ali drugo osebo.

Vzemite si čas in preglejte ponudbo

Za primerno izbiro zavarovanja, si je treba vzeti čas in natančno pregledati ponudbo različnih zavarovalnic, saj so na trgu številna zavarovanja z različnimi kombinacijami zavarovanja nepremičnin, izbiramo pa lahko tudi glede na to, kaj želimo zavarovati, za primere kakšnih nesreč in tudi za kolikšna bo vsota zavarovanja hiše ali nepremičnine.

Če želimo zavarovati hišo ali nepremičnino, nas navadno obišče zastopnik izbrane zavarovalnice. Pred sklenitvijo zavarovanja si nepremičnino ogleda in oceni njeno vrednost – glede na to priporoči vrsto zavarovanja in višino premije. Verjetno nas bo tudi opozoril na zavarovanje gospodarskega poslopja, kjer bi nam lahko zaradi vrednosti strojev, ki so spravljeni v njem, neurje povzročilo velikansko škodo.

Pozor na zavarovalno vsoto

Pri sklepanju zavarovanja za nepremičnine moramo biti predvsem pozorni na vsoto, za katero te nepremičnine ali hišo zavarujemo. Velikokrat zaradi višje vrednosti zavarovanja plačamo višjo premijo, in to je lahko ob morebitni ujmi zelo pomembno. Če smo hišo zavarovali zgolj za polovico njene dejanske vrednosti, se lahko zgodi, da nam bo neurje povzročilo veliko večjo škodo, kot jo pokrije zavarovanje. Vedite, da moramo svoje premoženje zavarovati do takšne vrednosti, da potem v primeru škode ne bomo imeli težav z izplačilom odškodnine.

Zavarovanje za hiše ali nepremičnine se v večini primerov sklepajo na dolgi rok in, kot poudarjajo v večini zavarovalnic, zavarovanec že ob sklenitvi zavarovanja dobi popust, ki je vštet v ceno. V veliko primerih nam bodo popust priznali tudi, če imamo v isti zavarovalnici sklenjeno naložbeno ali kakšno drugo zavarovanje. Zavarovalnice kljub paketnim zavarovanjem še vedno poudarjajo, da je na prvem mestu individualna obravnava strank, saj se je mogoče v določenih primerih, ko gre za razširitve osnovnih paketov, o višini premije tudi pogajati.

Pravilo: izplačilo zavarovalnine v štirinajstih dneh

Izplačilo odškodnin je odvisno od primera do primera. Sicer velja pravilo, da mora zavarovalnica izplačati škodo v štirinajstih dneh od dneva, ko je dobila obvestilo, da je nastopil zavarovalni primer. Če je za ugotovitev obstoja obveznosti zavarovalnice potreben določen čas, omenjeni rok začne teči od dne, ko sta ugotovljena obstoj obveznosti zavarovalnice in znesek.

Tako lahko začne ob poplavah zavarovalnica ceniti škodo šele takrat, ko se voda umakne iz poplavljenega območja. Do zamika izplačil pa lahko v določenih primerih pride tudi, če se zavarovanec ne odloči za pogodbenega izvajalca zavarovalnice. V nekaterih zavarovalnicah škodo na objektih, ko zavarovancu odkrije streho, akontacijo zavarovalnine lahko izplačajo takoj po popisu škode.