Ofisovi arhitekti so za Elesov natečaj pripravili sodoben in okolju prijazen projekt, ki pa ga žirija žal ni prepoznala kot vizionarnega, čeprav se trend oblikovanja poslovnih kompleksov nagiba v smer delavcem in okolju prijaznih zelenih stavb. Ofis je poslovni kompleks Elesa v Ljubljani na razpisanem natečaju zasnoval kot prizmo. Okolju prijazna konstrukcija v zrak ne oddaja škodljivih emisij ogljikovega dioksida.

ofis_eles.jpg

Ofisov projekt je predvidel, da bi bile stavbe prekrite z aluminijasto fasado, opremljeno s sončnimi zbiralniki, ki zbirajo sončno energijo za vsakodnevne potrebe podjetja. Notranjost stavbe je odeta v bujno zelenje, ki uspeva v dobro osvetljenem atriju. Tako bi podjetje Eles gradilo sodobno in okolju prijazno vizijo prostora.

Zmagal prav tako okolju prijazni projekt

Nagrajeni projekt Marka Studna (Scapelab) s sodelavci s svojo pojavno obliko simbolizira poslovne vrednote Elesa kot pomembnega nosilca varnosti, zanesljivosti in trajnosti vitalne infrastrukture ter oskrbe. Poslovni del tvorijo prostorski sklopi v obliki pisarniških lamel, pripetih na osrednjo komunikacijsko os. Ta poteka v smeri sever-jug in je oblikovana kot interni javni prostor.

Ves poslovni del je dvignjen nad pokrito parkirišče za uslužbence na nivoju terena. Na parkirišče je glavni vhod v stavbo, ki se nadaljuje v zračni prostor s skulpturalno oblikovanim stopniščem čez vsa nadstropja. Garaže in delavnice so kot nadaljevanje parkirišča za uslužbence umeščene pod poslovnimi lamelami.

Strehe lamel so zasajene z rastlinjem, v osrednjem delu pa kot oblikovane terase dobro dopolnjujejo restavracijo in prostore za sprostitev. Arhitekturna zasnova sledi načelom nizkoenergijske gradnje tako pri zasnovi kompleksa in toplotnega ovoja kot pri predvidenih konceptih sistemov za ogrevanje hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo.

Učinkovita raba obnovljivih virov

e0.jpg

Razmerje prosojnega (energijsko učinkovita zasteklitev v prevladujoči smeri sever-jug) in neprosojnega dela ovoja v kombinaciji s senčenjem, ki ga zagotavlja fasadna opna iz perforiranega jelka Corten, predstavlja temelj bioklimatskega načrtovanja nizkoenergijske stavbe. Materiali (jeklo, steklo beton in les) so izbrani glede na načela trajnostne gradnje in nizko porabo energije.

Celotna energijska zasnova stavbe predvideva sistem ogrevanja in hlajenja z aktiviranjem toplotne mase v konstrukciji stavbe, ki prispeva k toplotni stabilnosti, povečuje toplotno ugodje in omogoča optimalno izrabo obnovljivih virov. Predvidena je uporaba energije okolja – toplota podtalnice, na primer, s toplotne črpalke voda-voda. Za manjšo porabo energije je načrtovano vračanje toplote odpadnega zraka.

Stavba bo izkoriščala sončno energijo s PV-ploščami na dveh mestih – na ravni strehi in ovoju. Na delu ovoja je predvidena zelena streha, kar povečuje toplotno stabilnost stavbe in izboljšuje mikroklimo.

Pomen okolju prijaznih stavb

Čeprav škodljivih emisij ogljikovega dioksida, ki jih oddajajo stavbe, ne moremo »videti«, tako kot lahko vidimo izpušne pline avtomobilov, pa so prav veliki stanovanjski in poslovni kompleksi med največjimi onesnaževalci okolja. Okolju prijazne zelene stavbe zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in  blažijo podnebne spremembe ter so manj odvisne od nafte oziroma fosilnih goriv na splošno.

Zmagovalni projekt in Ofisov natečajni projekt za Elesov poslovni sedež v Ljubljani si lahko ogledate tukaj.