Posledično smo priče dimniškim požarom, za katere pa ne smemo vsepovprek kriviti dimnikarjev! Dimnikarji svoje storitve izvajajo zaradi javnega interesa, zato so državljani po zakonu obvezni, da dimnikarjem omogočijo izvajanje dimnikarskih storitev. Nespoštovanje predpisov namreč prispeva k slabšemu stanju kurilnih naprav in povečanju onesnaženosti ter seveda k ogrožanju ljudi in njihovega premoženja. Število požarov, pa tudi ostalih nesreč (npr. zastrupitev), dokazuje, da lastniki nikakor niso sposobni sami skrbeti za pravilno delovanje kurilnih in dimovodnih naprav. Edini strokovni nadzor nad tem mora biti prepuščen za to strokovno usposobljenim dimnikarskim službam, katerih interes je, da svoje delo opravijo kakovostno, strokovno in v skladu s predpisi!

Res je, da številni požari nastanejo zaradi neočiščenih dimnikov, vendar je treba raziskati, zakaj so neočiščeni. Vedno večje število uporabnikov zavrača obvezne dimnikarske storitve, poleg tega pa opozorila in obvestila dimnikarjev pogosto izzvenijo v prazno. Več kot tretjina dimniških požarov nastane zaradi neustrezne in nestrokovne vgradnje ali obnove dimnika, pomanjkljivega projektiranja, nestrokovne uporabe naprav, dotrajanih naprav in kurjenja plastike, smeti in ostalih predmetov. Izvajalci del vgrajujejo dimnike, ki so iz materialov, ki jih niso pregledale ustrezne inštitucije, in to je največkrat tudi vzrok, da pride do pregretja dimniške tuljave. Vgrajujejo se doma narejeni kovinski dimniki, ki se izolirajo s stekleno volno, brez požarnega jaška. Izvajalci vgrajujejo dimnike v lesene dele, pozneje pa pride do vžiga ostrešja. Zaradi nestrokovne uporabe naprav in predvsem zaradi mokrega goriva (drva, premog) nastajajo smolnate obloge, ki se zelo hitro vnamejo, in že imamo dimniški požar.

Vzrokov za dimniške požare torej ne smemo iskati le pri dimnikarjih, čeprav je s prstom najlažje pokazati ravno na njih. Krivdo za dimniške požare in nespoštovanje predpisov s strani državljanov morajo prevzeti tudi civilna iniciativa in posamezniki, ki državljane že več let pozivajo k državni nepokorščini oziroma odklanjanju dimnikarskih storitev.

Do dimniških požarov in neljubih tragičnih dogodkov, kakršnemu smo bili priče za silvestrovo, zagotovo ne bi prihajalo, če bi državljani dosledneje spoštovali predpise na področju izvajanja dimnikarskih storitev, pa tudi predpise o vgradnji in servisiranju kurilnih in dimovodnih naprav. Sekcija dimnikarjev pri OZS državljane zato poziva, naj dimnikarjem omogočijo izvajanje dimnikarskih storitev, saj bodo s tem zaščitili sebe, svoje najbližje in svoje premoženje!

Bojan Brenčič, predsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije