Odgovor: Pravilno razmišljate. V vsakem primeru vam svetujem, da najprej temeljito preverite, ali sploh obstajajo pogoji za veljavnost ustne oporoke. Ta namreč ne more veljati samo zato, ker brat trdi, da mu je oče pred smrtjo zapustil določeno premoženje. Za veljavnost ustne oporoke je namreč potrebno, da jo potrdita dve priči. Ustna oporoka, ki naj bi bila izpovedana vašemu bratu, je tako brez pravnega učinka. Pa tudi, če bi bili pri ustni oporoki prisotni dve priči, to še ne pomeni, da bo taka oporoka veljavna, saj zakon za veljavnost take oporoke postavlja dodaten pogoj, da morajo za njeno veljavnost obstajati izredne razmere.

Vprašanje: Nedavno mi je umrla mama. Meni in sestri naj bi zapustila garsonjero. Ker nisva vešča teh zadev, naju zanima, kako morava zdaj postopati. Ali morava na sodišču dati kakšno obvezno izjavo, da želiva dedovati? Bojiva se namreč, da lahko zaradi kakšne napake v postopku ostaneva brez dediščine.

Odgovor: Vaše skrbi so odveč. Za to, da boste upravičeni do dediščine, ni treba podajati nobenih posebnih formalnih izjav, ampak zadostujejo že sklepčna dejanja (denimo razpolaganje z dediščino). Zato vam svetujem, da se udeležite zapuščinskega postopka in v njem aktivno sodelujete. Namen izjave o sprejemu dediščine je sicer predvsem v tem, da dedič odpravi vse negotovosti, ki bi se utegnile pokazati v obdobju med zapustnikovo smrtjo in koncem zapuščinskega postopka, ko se še ne ve, ali bo konkretni dedič sploh dedoval. Za dedno izjavo o sprejemu dediščine je sicer značilno tudi to, da je nepreklicna, kar pomeni, da se dedič kasneje glede sprejema dediščine ne more premisliti.

mag. Boštjan J. Turk