Na največjem sejmu gradbeništva pri nas, ki letos praznuje tridesetletnico, se bodo na dobrih 16 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin (od tega je polovica zunanjih) predstavili največji izvajalci gradbenih del v Sloveniji, industrija gradbenega materiala, konstrukcij in polizdelkov, ponudniki gradbene mehanizacije, opreme in orodij, ponudniki instalacijskih, obrtniških in izolacijskih del. Obiskovalcem sejma bodo brezplačno na voljo tudi individualna energetska in gradbena svetovanja.

S poudarkom na človeku in naravi prijazni gradnji

soncne_celice_sejem_gradbenistva_v_gornji_radgoni.jpg

Poseben poudarek letošnje Megre, ki poteka pod geslom Obnovljive perspektive, bo namenjen človeku in naravi prijazni gradnji in kulturi bivanja ter učinkoviti rabi obnovljivih, alternativnih in trajnih virov energije, saj bo temu posvečena cela sejemska hala. Kot glavni gradbeni material za takšno gradnjo bo predstavljen les, ki ga poleg naravnega videza odlikujeta kakovost in trajnost.

Ogledali si boste lahko strešne kritine, njihovo projektiranje in materiale, ki lahko omilijo posledice hitrih klimatskih sprememb, katerih posledica so neurja. Sejem bo predstavil tudi izdelke in storitve s komunalnega področja, kjer bodo prikazani ravnanje z gradbenimi odpadki in manjše ekološke čistilne naprave.

Spremljajoče razstave in dogodki

sejem_megra_znotraj_razstavnega_prostora_666666.jpg

Sejem bodo spremljale posebne razstave o nizkoenergijski in pasivni gradnji, o urejanju okolice hiše oziroma objektov, kar je tudi novost letošnjega sejma, o leseni gradnji hiše s poudarkom na večji uporabi steklenih površin in o drugih trajnostnih, zelenih gradnjah. Obiskovalcem sejma je po urniku, ki ga najdete tukaj, na voljo tudi individualno strokovno energetsko in gradbeno svetovanje.

Obiskovalci si bodo lahko vsak dan sejma ogledali še različne spremljevalne dogodke, med drugim državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev ter praktični prikaz poklicev v obrti in podjetništvu.