Horizontalne doline in podobni zbiralniki vode

Pogosta napaka je postavitev strehe, pri kateri se dve površini nagibata ena proti drugi in tako ustvarjata nekakšno dolino, v kateri se zbira voda. Njen pritisk je tu tako močan, da so težave z vlago praktično zagotovljene. Še huje je, če se en del strehe spušča proti vertikalni steni. Streho morate vedno postaviti tako, da voda od povsod čim lažje odteka.

bd050501079l1_tcm10_12459.jpg

Slabo postavljen odtočni žleb

Strehe ne postavljajte tako, da njeni robovi preprečujejo čim bolj optimalno instalacijo odtočnega žleba. Odtočni žleb je namreč izredno pomemben del hiše. Če nameravate eno hišo prisloniti ob drugo, že obstoječo, vedno dvignite rob strehe tako, da lahko žleb namestite povsem normalno.

bd050501079l2_tcm10_12460.jpg

Streha, ki nima dovolj dolgega napušča

Če streha nima dovolj dolgega napušča, bo voda med odtekanjem polzela tudi po zidovih – ki jo bodo tako nekaj zagotovo vpili. Kanadska študija je denimo ugotovila, da je v kar osemdeset odstotkih primerov, ko je bilo potrebno v objektih sanirati vlago, težava bila prav prekratek napušč.

bd050501079l3_tcm10_12461.jpg

Preveč odprtin v strehi ali zidovih

Seveda vsaka hiša potrebuje prezračevalnik, dimnik, vodovodno in električno napeljavo ter morda še kaj, vendar pa čim manj odprtin pomeni manjšo nevarnosti za pojav vlage, saj jih je veliko težje izolirati kot strehe in zidove.

bd050501079l4_tcm10_12462.jpg

Slaba izolacija

Pravilno nagnjena streha in dovolj dolg napušč nista dovolj dobra zaščita pred vlago – hiša mora biti tudi čim boljše izolirana.

bd050501079l5_tcm10_12463.jpg

Zemljišče naj vodo potiska stran od hiše

Voda mora vedno odtekati stran od hiše, ne pa k hiši. Zato je pomembno paziti na kakšnem prostoru gradimo. Če je zemljišče okoli hiše nagnjeno proti njej, je jasno, kam se bo stekala voda ter da bo slej ko prej tako prišla tudi do njene zasnove.

bd050501079l6_tcm10_12464.jpg

Seveda je to le nekaj najbolj osnovnih napak. Toda že samo nekaj zdrave pameti nam lahko pomaga graditi tako, da vodo potiskamo čim bolj stran od svojega domovanja.