Narisala sem vam eno od možnih različic. V pritlični kopalnici umestite sanitarne elemente tako, kot sem predlagala, ker se to veže na obstoječo vertikalno odtočno fekalno cev. Kabina za prhanje naj bo umeščena v kotu do okna, saj je v merah 75 krat 100 centimetrov zelo udobna.

V mansardni kopalnici vam predlagam umestitev kadi pod poševnino, kabino za prhanje pa v delu ravnega stropa. Kabina za prhanje je lahko mer 120 krat 80 centimetrov, kar je res zelo udobno. Glede na vertikalni odtok si ob steni sledijo sanitarni elementi, kot sem narisala. Umivalnik naj bo umeščen osno v prostor, levo in desno pa sta WC-školjka in bide.

Menim, da bodo tako umeščeni sanitarni elementi maksimalno funkcionalni.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.