Zdaj me zanima, ali lahko od lastnika zahtevam povračilo stroškov, ki sem jih imela s temi nujnimi deli. Prav tako sem se morala zaradi zelo slabega stanja, v katerem je bilo stanovanje, za nekaj časa preseliti k mami na Štajersko, torej sem dejansko utrpela tudi škodo. Moram še omeniti, da mi lastnik za te nujne ukrepe ni dal svojega izrecnega soglasja.

Odgovor: Da, lahko zahtevate povračilo stroškov, saj je šlo v konkretnem primeru za nujne vzdrževalne ukrepe. Najemniki imate pravico, da opravite v stanovanju tista popravila, ki so neodložljiva, da se zavaruje življenje ali zdravje stanovalcev ali pa stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo. V takem primeru lahko od lastnika stanovanja zahtevate povračilo stroškov, ki so nastali zaradi takih popravil, pa tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi njegove opustitve, da stanovanje vzdržuje v takem stanju, ki vam zagotavlja njegovo normalno in varno rabo. Lastniku lahko predlagate, da vam stroške ali škodo plača v enkratnem znesku, lahko pa se dogovorite tudi, da zaradi škode, ki ste jo utrpeli, nekaj časa ne plačujete najemnine, ali pa lastniku plačate nižjo najemnino.

Vprašanje: Pred pol leta smo najeli trisobno stanovanje v središču Ljubljane. Z lastnikom smo se dogovorili, da mu prve pol leta plačujemo nekoliko višjo najemnino, potem pa se bo naša obveznost znižala na »tržno« najemnino. Na te pogoje smo pristali, ker gre za dobro lokacijo stanovanja, za katerega je vladalo precejšnje zanimanje. Ko smo zdaj lastniku predlagali, da najemnino znižamo v skladu z dogovorom, nas je zavrnil, češ da meni, da je stanovanje tako atraktivno, da bo še naprej vztrajal pri plačevanju višje najemnine. Ta pa je tako visoka, da že meji na oderuško. Zanima nas, kaj storiti, saj bi v stanovanju vendarle želeli ostati.

Odgovor: Če ste se z najemnikom v najemni pogodbi dogovorili, da se bo najemnina za stanovanje po pol leta ustrezno zmanjšala, menim, da imate vso pravico pri tem tudi vztrajati. Seveda bi lahko tudi kadar koli odstopili od najemne pogodbe in stanovanje zapustili ter nehali plačevati najemnino (upoštevajoč odpovedni rok), a pravite, da želite ostati v njem. Ker pa omenjate oderuško najemnino, imate tudi možnost, da v primeru, če bi se ugotovilo, da je najemnina res oderuška, lastnika opozorite, da imate možnost zahtevati spremembo najemnine na ustrezen znesek in tudi vračilo preveč plačane najemnine tudi iz naslova oderuške najemnine. Oderuška najemnina je tista najemnina, ki za več kot 50 odstotkov presega povprečno tržno najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer pa je treba upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja. Imate torej kar nekaj argumentov za nadaljnja uspešna pogajanja.

mag. Boštjan J. Turk