Pri tem je treba razumeti način plačila gretja in tople vode, ki se uporablja v stanovanjskih zgradbah, ter dejstvo, zakaj ta način ne ustreza realni potrošni. Skrivnost leži v dejstvu, da ima ena zgradba ali vhod tudi eno skupno merilo toplotne energije, obravnava pa se potrošnja vse zgradbe. Poraba v kilovatnih urah se deli s površino zgradbe, na koncu pa množi s površino posameznih stanovanj.

Pravično zaračunavanje stroškov

Tak način plačevanja bi bil popoln, če bi imeli vsi enake navade in bi enako gospodarno ravnali s toplotno energijo. Če pa v dveh stanovanjih enake površine ena družina popolnoma racionalno ravna z energijo, druga pa ima pogosto odprta okna (na koncu pa bosta obe plačali enak znesek), to ni pošteno in zmanjša motivacijo uporabnikov za varčno ogrevanje. Podobno je z obračunom porabe tople vode, kjer se namesto kvadrature stanovanja obračuna število oseb, ki v njem živijo.

Težavo lahko rešimo z uvedbo delitve stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode po dejanski porabi toplote – to uporabnike spodbuja k bolj varčnemu ravnanju; učinki se namreč pokažejo na mesečnem računu za ogrevanje. Vodilo delitve stroškov po dejanski porabi je, da vsak uporabnik, ki doseže pri enako velikem stanovanju enako srednjo temperaturo v svojih prostorih, plača enak strošek za ogrevanje, sporočajo z ministrstva za okolje in prostor.

In kakšne delilnike stroškov toplote poznamo?

Izhlapilniki delujejo na podlagi merjenja količine posebne tekočine, ki iz ampule na merilniku izhlapi, kar je odvisno od površinske temperature radiatorja. Ampulo s tekočino je treba zamenjati vsako leto po koncu sezone ogrevanja. Potem so tu še elektronski delilniki stroškov ogrevanja, ki elektronsko merijo temperaturo površine ogrevala in temperaturo zraka v prostoru. Delujejo na baterijo, ki ima življenjsko dobo okoli deset let, potem pa je treba zamenjati celo napravo.

Če bi radi obravnavo stroškov v vaši zgradbi po dejanski porabi, potem od upravnika zahtevajte, da vam priskrbi ustrezne informacije, predstavi ponudnike in pri strokovnjakih poišče primerno tehnično in ekonomsko rešitev. Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja uvedbo delitve in obračuna stroškov po dejanski porabi. Za kakovostno pripravljene in izvedene projekte uvajanja delitve in obračuna stroškov po dejanski rabi v večstanovanjskih stavbah razpisuje finančne spodbude do višine 30 odstotkov vrednosti naložbe. Več o tem si lahko preberete tukaj.