Tesnjenje kletnega prostora zaradi vdora vode na predelu stika talne plošče in zidu (objekt ni mogoče odkopati z zunanje strani):

Sanacija kleti je zaradi nedostopnosti z zunanje strani možna, le treba je predhodno preučiti obstoječe stanje. Glede na priloženo skico je problematika netesnost stika med vertikalno in horizontalno izolacijo na zunanji strani. Zaradi nedostopnosti vam tako opisujemo rešitev z notranje strani. Najprej bo treba zatesniti stik vogala med talno ploščo in zidom. Območje se poglobi v obliki lastovičjega repa v globini 4−5 cm in zatesni s hitrovezno vodotesno maso (na primer Hidrozat).

Na zatesnjen stik se vertikalno in horizontalno premaže območje še dodatno z elastično polimer-cementno vodotesno maso (na primer Hidrostop elastik) v dveh slojih križno s čopičem, 50 cm gor in dol. Pri vdoru vlage v klet se območje navlaži in se pojavijo tudi poškodbe zaradi kapilarnega dviga vlage (cvetenje barve, odpadanje ometa, izsoljevanje…), zato bo treba kljub tesnjenju vode sanirati tudi poškodbe kapilarne vlage z zamenjavo poškodovanih ometov do višine poškodb +1,5 debeline zidu višje nad vidnimi poškodbami s sušilnimi ometi (na primer Hydroment sušilni omet). Za konec prilagam še detajl, ki je ključnega pomena za izvajalca sanacije.

Bojan Sukič, dipl. inž. grad.
vodja tehničnega svetovanja, Kema Puconci, d.o.o.