V pestri ponudbi različnih virov energije za ogrevanje je v Sloveniji zelo pomembno alternativo kurjenje na trda goriva ali bolj po domače povedano na drva. Pri odrivanju fosilnih goriv na rob (kjer ima prednost nafta) je za prihodnost čistejšega okolja pomembno dejstvo, da je Slovenija bogata z lesno biomaso, zato je pri nas za ogrevanje domov še kako aktualen kotel na drva. Tehnologija je tudi na tem področju naredila pomemben korak naprej in v podjetju Mix, d.o.o., so dognanja posameznih elementov ogrevanja združili v učinkovit sistem. »Poudarjamo sistem (!), kajti posamezni elementi so ali pa niso v funkciji maksimalnega izkoristka, odvisno od (ne)pravilne sestave,« opozarja Tomaž Prhaj, direktor podjetja Mix, d.o.o.

Zagon pomeni jamstvo

V njihovi novi zanimivi ponudbi gre za klasičen kotel na trda goriva (drva), ki mu dogradijo ustrezen (najpogosteje 1000-litrski) zalogovnik tople vode, z ustrezno toplotno črpalko in vsemi potrebnimi elementi za avtomatično regulacijo ogrevanja, tako da ves sistem res deluje kot – sistem! Vsak zanemarjen (izpuščen) ali napačno vezan element namreč lahko pomembno zmanjša optimalni izkoristek celega sistema. Prav zato ponujajo celovito storitev zamenjave kotlovnice – od demontaže in odvoza starih naprav do montaže in regulacije novih, skupaj s prvim zagonom sistema. Prav ta zaključni element (zagon!) pomeni jamstvo, da so svoje delo opravili strokovno, in za to tudi jamčijo. Pomembno je namreč vedeti, da v tem setu ponujajo prav vse med seboj (pravilno) povezane komponente, ki v praksi omogočajo optimalno delovanje.

Za celovito ponudbo so se odločili na podlagi preteklih izkušenj, ko so nekateri kupci iskali posamezne elemente in jih tako (posamično) tudi vgrajevali. Ker sistem pozneje ni deloval optimalno, so bili seveda krivi proizvajalci, svetovalci in še kdo... V Mixu so se zato odločili za celovito ponudbo, da pozneje ne bi bilo neupravičenih reklamacij zaradi nepravilne montaže posameznih elementov v sistem. Stranke namreč upravičeno pričakujejo ob nakupu novih naprav večje udobje, toda to je mogoče le ob pravilni vgradnji in uporabi.

Ne »črtajte« brez nasveta

Bojan Tomažič, vodja oddelka inštalacij v Mixu, na podlagi izkušenj opozarja, da ljudje radi kakšen element pri nižanju stroškov nove investicije kar »prečrtajo«, ne da bi se vprašali, kaj to v bistvu pomeni za cel sistem. V takem primeru seveda ne morejo pričakovati optimalnih izkoristkov, čeprav to še ne pomeni, da peč ne bo grela. Improvizacija je vedno mogoča, učinek pa je vprašljiv. Zato je pomembno usklajeno delo posameznih strokovnjakov, ki morajo nazadnje ponuditi v uporabo naročen ogrevalni sistem z optimalnimi izkoristki. Pričujoča shema o tem pove največ.

V opisovanem setu ponujajo navaden kotel in ne kotla na pirolizo. Zakaj? Veliko strank kotla na pirolizo namreč ne uporablja pravilno. Prvi pogoj je kurivo z manj kot 20 odstotkov vlage, sicer so rezultati delovanja kotla povsem drugačni od predstavljenih. Po domače povedano se morajo drva sušiti vsaj dve leti in takih kurjačev ni prav veliko. V tej akciji ponujeni kotel namreč omogoča tudi kanček »malomarnosti«, kar zadeva osušenost goriva. Omogoča pa še eno pomembno priložnost: to je opremska nadgradnja za kurjenje na pelete. Torej precej širok spekter. Za mirno vest pa je priporočeno, če se za to odločite, da vsa strokovna opravila zaupate ponudniku. Le tako lahko računate na zagotovilo optimalnega delovanja vseh elementov sistema. Odločitev je seveda vaša!

V tej akciji ponujajo klasični kotel na trdo gorivo Centrometal (eko-ck-p 25kW) skupaj s 1000-litrskim zalogovnikom tople vode in toplotno črpalko Tehnohlad za sanitarno vodo (na seznamu za subvencioniranje dela kupnine s strani Eko sklada) z vsemi potrebnimi elementi za optimalno delovanje.

Delovanje sistema

Preizkušeni kotel mora najprej segreti samega sebe, za kar poskrbi ladomat (na shemi št. 3). Po segrevanju gre višek toplote (energije) v zalogovnik (v obravnavanem primeru je priporočljiv zalogovnik 1000 litrov). Sistem uporabljenih tipal za radiatorsko ogrevanje, talno ogrevanje ali sanitarno vodo avtomatično odpre mešalni ventil ali vklopi obtočno črpalko tistega uporabnika toplote (energije), ki je potreben. Ko je dosežena nastavljena temperatura, termostat ali tipalo prek regulacije počasi zapira mešalni ventil ali izključi obtočno črpalko. Odvečna energija tako ostaja v zalogovniku za nadaljnjo uporabo.

Kotel vedno deluje na polno obremenitev, kar pomeni maksimalni izkoristek izgorevanja. To je pomembno med drugim zato, ker se na kotlu ne bodo nabirale obloge (en milimeter oblog v kurišču pomeni za 6 odstotkiov slabši izkoristek). Hkrati s tem zalogovnik vedno zagotavlja ustrezno količino tople vode z ustrezno temperaturo za oskrbovanje vsega domovanja. V praksi so preizkusili, da 25 kW kotel s 1000-litrskim zlogovnikom tople vode za eno družinsko hišo z okoli 160 kvadratnih metrov z dvakratnim ali trikratnim nalaganjem goriva zadostuje za ves dan. Seltronova regulacija s tipali pa omogoča, da sistem sam vključuje uporabnike po nastavljenih željah. Pri tem ni odveč poudarek, da le celovit sistem (z vsemi potrebnimi elementi povezav in regulacije) omogoča tudi optimalne rezultate. Vsak (zaradi „investicijskega prihranka“) izpuščeni element namreč lahko pomeni tudi motnjo v delovanju sistema...