Odgovor 1: Če je prodajalec stanovanje prodal, ne da bi vas o tem obvestil, in je bila tretji osebi (kupcu) ta pravica znana oziroma mu ni mogla ostati neznana, lahko v šestih mesecih, šteto od dne, ko ste izvedeli za prodajno pogodbo, zahtevate, da se ta razveljavi, stanovanje pa se pod enakimi pogoji proda vam.

Če bi vas prodajalec napačno obvestil o pogojih za prodajo stanovanja tretjemu (kupcu) in je bilo kupcu to znano, začne omenjeni šestmesečni rok teči od dne, ko ste izvedeli za prave pogodbene pogoje.

Vprašanje 2: Pri nakupu sorodnikovega stanovanja sem imel status predkupnega upravičenca. Pred tremi tedni pa je sorodnik stanovanje prodal nekemu kupcu, čeprav sem mu že pred tem po e-pošti sporočil, da ga nameravam odkupiti. Odvrnil mi je, da sem mu to sporočil prepozno, saj me je o nameravani prodaji obvestil že novembra lani. Zanima me, ali sploh še imam kakšne pravne možnosti.

Odgovor 2: Za uveljavitev predkupne pravice se morate držati določenih rokov. Tako velja, da morate lastnika v tridesetih dneh po prejemu njegovega obvestila o nameravani prodaji na zanesljiv način obvestiti, ali boste izkoristili svojo predkupno pravico. Pri tem morate plačati tudi kupnino, ki je bila določena v lastnikovem obvestilu o nameravani prodaji in jo položiti pri sodišču.

Odgovor na vaše vprašanje je torej v prvi vrsti odvisen od tega, kdaj natančno ste sorodnika obvestili, da nameravate izkoristiti predkupno pravico, in od tega, ali ste ob tem plačali kupnino. Iz vašega vprašanja namreč ni mogoče jasno razbrati, ali ste kupnino plačali oziroma jo položili na sodišču.