Brežina je velika in če bi želeli zasaditi vso, bi imeli zares veliko dela, hkrati pa bi preostali del parcele deloval preveč prazno. Poleg tega bi zasaditev tik ob terasi ovirala gibanje, zlasti tam, kjer je sedežna garnitura. Zato predlagam, da prostor zasadite le tam, kjer nimate prehodov. Na desni strani hiše, kjer se brežina zniža, zasadite nekaj višjih rastlin, tako da bo ta del vizualno zaprt proti cesti, skrili boste velik nagib terena in se znebili košnje na strmini. Ker so drugi deli brežine dovolj položni, jih sicer lahko zasadite, vendar tako, da rastline ne bodo ovirale košnje.

Namesto poti s stopnicami se raje odločite za posamezne stopnice ali večje kamne, ugreznjene v tla. Ker bo okoli njih v vsakem primeru košnja otežena, lahko zasaditev naredite ob stopnicah. Pot naj vodi v smeri igral ali pa kakšnega drugega vrtnega objekta na spodnjem delu parcele.

Simona Klokočovnik, Maranta