Vrednost projekta je 9,4 milijona evrov, od tega polovico sredstev prispevajo podjetja, preostalo pa želijo pridobiti iz evropskih virov. Cilj RC31 je postaviti slovensko pohištveno industrijo ob bok najboljšim na področju oblikovanja bivalnih in delovnih prostorov ter sonaravne kulture bivanja v kontekstu trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe. Center bo povezal in nadgradil razvojno-raziskovalne resurse in kompetence pohištvene industrije ter ustvaril sinergije za prodor slovenske pohištvene industrije na mednarodni trg izdelkov in storitev visoke dodane vrednosti.