Znanstvene raziskave in študije potrjujejo to, česar se prebivalci hiš iz ilovice zavedajo že dolgo: glina v veliki meri vpliva na izboljšanje klime v prostoru in  bolj kot drugi gradbeni materiali omogoča zdravo bivanje. To je rezultat tega, da nežgana glina hitreje vpija vlago iz prostora in jo vrača, ko jo le-ta potrebuje.

Tradicionalni gradbeni material

ilovica1.jpg

Ilovica je v osnovi vrsta prsti, ki je sestavljena iz enakovredne mešanice treh snovi: gline, peska in mulja. Če v ilovnatih tleh prevladuje ena izmed treh sestavin, ločimo tri podvrste ilovice: glineno, peščeno in muljno.

Kot gradivo je ilovica eden od najdlje znanih in uporabljanih gradbenih materialov v svetu, hkrati pa tudi gradbeni material, ki je v sodobnem času kljub svojim številnim prednostim vedno manj cenjen.

V sodobnem gradbeništvu z dodajanjem številnih drugih primesi ilovico uporabljajo za izdelavo gradbenih materialov, kot so opeka, malte, ometi. Zaradi sposobnosti akumuliranja in oddajanja toplote in vlage jo v zadnjem času uporabljajo predvsem kot poglavitni gradbeni material pri gradnji pasivnih hiš.

Bivanje v ilovnatih hišah je bolj zdravo

Nekatere raziskave so pokazale, da ilovnati zidovi v prostorih z vsebnostjo vlage med 50 in 80 odstotkov kar osemkrat hitreje vpijejo vlago od gradbene opeke in kar 30-krat hitreje od navadne opeke.

Stalna in relativna vlažnost zraka v višini okrog 50 odstotkov pozitivno vpliva na dihalne poti človeka in preprečuje nastanek elektrostatičnega naboja ter zmanjšuje nastajanje prahu v hiši. Poleg tega ilovnate stene zadržujejo toploto in dobro vpijajo neprijetne vonjave in druge škodljive snovi iz zraka.

Zaščita pred elektrosmogom

ilovica2.jpg

Stene iz ilovice varujejo pred škodljivim elektromagnetnim sevanjem. Analize so pokazale, da je sevanje v hiši s 24 centimetrov debelimi zidovi mnogo večje zunaj kot v hiši.

Strokovnjaki pa poudarjajo predvsem ekološko sprejemljivost ilovice. Tako na primer za proizvodnjo blokov iz nežgane gline porabjo le dober odstotek energije, ki je sicer potrebna za proizvodnjo standardne opeke in armiranega betona.

Debelejši sloj ometa za boljšo klimo v prostoru

ilovica3.jpg

Zunanje površine ilovnatih sten je najbolje obdelati z malto iz gline. Fin omet iz gline pa lahko nanesete tudi na klasično grajene stene in z njim učinkovito nadomestite tapete. V tem primeru velja: debelejši ko je sloj ometa iz ilovice, boljše bo delovanje sten na klimo v prostoru. Po navadi nanašajo sloje debeline od 2 do 3 centimetre.