Cilj projekta Second Chance, ki bo potekal tri leta in pol, je analizirati, izpopolniti in preizkusiti predvidene rešitve za urbano oživitev in spodbujanje razvoja degradiranih območij vsakega od vključenih mest ter ustvariti pogoje za trajnostni razvoj nekdanjih industrijskih območij. Poleg nekdanje tovarne koles Rog so to še: nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, dvorana leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah in depo tramvajev v Krakovu.

Analiza priložnosti novega projekta

rog2.jpg

Prvi mejnik projekta je analiza prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti (PSPN) projektov regeneracije omenjenih območij. V Ljubljani so med prispelimi ponudbami za izvedbo analize izbrali Inštitut za civilizacijo in kulturo, ki bo analiziral možnosti za razvoj območja nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti. Rezultate analize bodo javnosti predstavili v začetku leta 2011. Na osnovi rezultatov analize in posvetovanj bodo izpopolnili idejno zasnovo razvoja prihodnjega Centra sodobnih umetnosti Rog.

Projekt v rokah španskega arhitekturnega biroja

Programska zasnova Centra sodobnih umetnosti je nastala leta 2007 kot rezultat sodelovanja Mestne občine Ljubljana s projektno skupino, v kateri so bili predstavniki začasnih uporabnikov tovarne Rog ter strokovnjaki in delujoči na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Novi center,  za katerega je arhitekturne načrte izdelal na natečaju izbrani biro MX_SI iz Barcelone, je zamišljen kot mednarodno primerljiv in dinamičen produkcijski, raziskovalni, razstavni in družabni prostor. Na skupni površini 8.260 kvadratnih metrov naj bi vključeval velik razstavni prostor, ateljeje, laboratorije, bivalne rezidence, mediateko, predstavitvene in družabne prostore. Predvideva dejavnosti na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Razvoj programskih vsebin v Rogu

rog1.jpg

Drugi mejnik projekta Second Chance je priprava meddržavnega osnutka javno-zasebnega partnerstva (JZP) za revitalizacijo postindustrijskih con, ki ga bodo pripravili v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem in partnerji projekta. Na osnovi osnutka, ki bo vključeval uspešne primere JZP na področju oživljanja industrijske dediščine, ter posvetovanj z lokalnimi deležniki in strokovnjaki, bo vsako mesto razvilo lastno lokacijsko specifično javno-zasebno partnerstvo.

Glede na to, da je ljubljanski Mestni svet že sprejel akt o JZP (2009) za izvedbo (investicijo) projekta prenove nekdanje tovarne Rog, se bodo v projektu Second Chance osredotočili na to, kako lahko z inovativnimi modeli javno- zasebnega partnerstva razvijamo relevantne programske vsebine Centra sodobnih umetnosti Rog.

Tretji mejnik je izvedba pilotske naložbe, ki bo osnovana na rezultatih predhodnih dejavnosti. Naložba v postindustrijske cone partnerskih mest bo namenjena preverjanju rezultatov raziskav in izpopolnjenih rešitev za spodbujanje razvoja na teh območij ter izvedljivosti posameznega kulturnega projekta.

Razstava o novem kulturnem centru

MOL predstavlja novi Center sodobnih umetnosti – Rog z razstavo, ki je v atriju Mestne hiše odprta do 8. januarja vsak dan med 8. in 18. uro.