Kot paraziti, ki napadajo stavbe

Montažna modularna začasna zatočišča Rise so namenjena žrtvam naravnih nesreč. Oblikovalec Mike Reyes jih je opisal kot parazite, ki napadajo zaradi poplav in naravnih plazov zapuščene brazilske stavbe.

arhitekturabrazilijafavela.jpg

»Moj pristop je avantgarden in zazrt v prihodnost. Preživelim sem hotel zagotoviti trajnostne domove na vseh območjih Sao Paula,« pojasnjuje Reyes svojo idejo. Začasna bivališča so namenjena obnovi četrtnih skupnosti in ponovnemu razvoju. Reyesov način vračanja življenja v skupnosti temelji na »parazitskih« zgledih, za katere so značilni prevzemanje odgovornosti, vzpostavljanje ponovne namembnosti in pomoč zapuščenim objektom (zagotavljanje sredstev).

Lokalna arhitektura kot navdih

arhitekturabrazilija2.jpg

Reyes je navdih za bivališča našel v favelah, arhitekturnih strukturah, ki so značilna za tamkajšnja barakarska naselja. Edinstvenost Reyesovih škatlastih modularnih konstrukcij je v tem, da jih lahko vsi, ki so izgubili domove, z minimalno pomočjo lokalnih ustanov sami montirajo na zapuščene stavbe. Tako med čakanjem na pomoč niso povsem nemočni.

Posamezne module bi s helikopterjem pripeljali na določeno območje in jih z vzvodom namestili na primerno zgradbo. Vsaka enota vsebuje ležišča, razsvetljavo, shrambo, strešno okno, priključke za čiščenje deževnice, zbiranje sončne energije… Vsi elementi so izdelani iz recikliranih materialov. Reyes upa, da bodo prebivalci stene konstrukcij uporabili kot slikarska platna. Umetniški procesi namreč izboljšujejo psihofizično zdravje.