Poligon za preizkušanje v realnih vremenskih pogojih

Sončno elektrarno nazivne moči 17 kilovatov je idejno zasnoval in postavil Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko UL FE. Elektrarna je skupaj s preizkuševališčem fotonapetostnih modulov postavljena na strehi fakultete in predstavlja poligon za preizkušanje in spremljanje delovanja fotonapetostnih modulov in elektrarne pod realnimi vremenskimi pogoji. Generator je sestavljen iz 75 fotonapetostnih modulov podjetja Bisol, ki je vodilno v proizvodnji fotonapetostnih modulov v Sloveniji.

Prof. dr. Marko Topič, predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko, je pojasnil, da bo elektrarna na fakulteti proizvajala 18 megavatnih ur električne energije na leto, čez poldne pa bo zmanjšala odjemno moč iz omrežja do 5 odstotkov. “Prihranek pri izpustu toplogrednih plinov bo znašal 9 ton ogljikovega dioksida na leto” je dodal prof. Topič.

Največji izziv so pametna omrežja

Polnilnica za električna vozila, ki jo je postavil Laboratorij za električna omrežja in naprave UL FE, je umeščena pred glavni vhod fakultete in bo javno dostopna. Na področju razvoja elektroenergetskih omrežij predstavljajo največji izziv pametna omrežja – SmartGrids. Eden od konceptov pametnih omrežij je tudi infrastruktura za množično uporabo električnih vozil.

Predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave prof. dr. Igor Papič je hkrati nakazal nadaljnje načrte fakultete: “V prihodnje načrtujemo, da bomo v povezavi z drugimi polnilnimi mesti testirali različne rešitve glede sledenja gibanja električnih vozil in možnosti izkoriščanja akumulatorjev vozil za potrebe v elektroenergetskem omrežju.”