»Prodali smo 40.000 rumenih oznak oziroma plomb, lani približno 23.000, vendar se zadnjih deset let njihovo število zmanjšuje,« nam je povedala vodja službe za varstvo gozdov pri zavodu Marija Kolšek. Zadnja leta pri nas posekajo približno 34.000 okrasnih drevesc domačih gozdnih vrst - skoraj tretjino na kočevskem območju, sledita mu ljubljansko in mariborsko. Letos je povpraševanje spet veliko, najbrž zato, ker je sneg marsikateremu lastniku preprečil, da bi drevesce odrezal v svojem gozdu.«

Tudi letos brezplačno razdeljena drevesca

drevo_prodaja2.jpg

Med okrasnimi drevesci, pridobljenimi v gozdnem prostoru, prevladujejo smreke, čeprav jih iz navade imenujemo novoletne jelke. Pridobivajo jih na z gozdom zaraščajočih se površinah, kjer bi z naravno selekcijo odmrla, pod daljnovodi ali z nasadov na kmetijskih površinah. »To je okolju veliko bolj prijazen pristop in najmanj škodljiv poseg v naravo,« dodaja Kolškova. Za promocijo naravnih drevesc bodo poskrbeli v sredo, 22. decembra, ob 13. uri, ko bodo brezplačno delili gozdna drevesa na Nazorjevi med kavarno Union in Frančiškansko cerkvijo.

Prav zaradi ekoloških razlogov so v mnogih domovih naravno drevesce zamenjali z umetnim. Pa so res ravnali okolju prijazno? V eni od tujih raziskav vplivov pridelave božičnih drevesc na okolje so ugotovili, da mora umetno božično drevo služiti svojemu namenu 20 let, da se njegov negativni vpliv na okolje izenači z negativnim vplivom pridelave naravnih drevesc iz nasadov. Za izdelavo dreves iz umetne mase je namreč vložek energije v primerjavi s potrebno energijo za pridelavo naravnega drevesca zelo velik. Ko umetna drevesa zavržemo, postanejo težko razgradljiv odpadek, medtem ko so naravna v celoti biološko razgradljiva.

Obvezno označevanje s plombami

drevo_prodaja1.jpg

Lastniki gozdov lahko okrasna drevesca iz gozda sekajo le na podlagi odločbe, kjer so določeni usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih dreves. Lastniki morajo že pred prevozom drevesc iz gozda le-ta opremiti s plombami za označevanje okrasnih dreves z napisoma Zavod za gozdove Slovenije in Darilo gozda vašemu domu. S plombami morajo biti opremljena tudi okrasna gozdna drevesca iz namenskih nasadov izven gozda. Prodajo nadzirata inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter tržna inšpekcija.

Kako naj ravnamo s prazničnim drevescem, da bo čim bolj sveže prestalo praznike? Prirežite mu deblo in ga postavite v vodo, čim dlje proč od virov toplote, torej predvsem od radiatorjev. Drevesa ne tresite, ker bo kaj hitro začelo izgubljati iglice. Spoštljiv odnos do gozda in okolja lahko pokažete tudi potem, ko so prazniki mimo. Najbolj primerno je, da odslužena praznična drevesca razrežemo in odložimo v zabojnike za organske odpadke ali pa jih doma sežgemo, svetujejo na Zavodu za gozdove Slovenije.