Raziskava se sicer ni osredotočila na morebitne negativne posledice sevanja mobilnega telefona na človekovo zdravje. Kot je znano, nekateri znanstveniki že več let trdijo, da uporaba mobilnega telefona za 40 odstotkov poveča možnosti za nastanek možganskega raka.

Povečana presnova glukoze v možganih

"Pokazali smo, da se v delu možganov, ki je najbližje anteni, poveča presnova glukoze," pravi ameriška raziskovalka Nora Volkow, avtorica študije, objavljene v Journal of the American Medicine Association (JAMA). Cilj študije je bil raziskati, kako se možgani odzivajo na elektromagnetna polja, ki jih ustvarjajo signali mobilnih telefonov.

"Rezultati študije dokazujejo, da prekomerna uporaba mobilnih telefonov poveča delovanje možganov. Ta študija ne kaže na soodvisnost tumorjev in elektromagnetnega sevanja. Pokazala je le, da so človeški možgani občutljivi na elektromagnetno sevanje mobilnih telefonov."

Končne ocene škodljivosti ni

Uporaba mobilnih telefonov se je dramatično povečala od sredine osemdesetih let minulega stoletja, ko so se pojavili. Domnevno naj bi jih bilo po vsem svetu približno pet milijard. Nekatere študije so povezale izpostavljenost mobilnim telefonom s povečanim tveganjem za raka na možganih, vendar pa obsežna študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o tem ni podala končne ocene.