Današnjim standardom ustrezajo nizkotemperaturni kotli ali sodobni, visoko učinkoviti kotli z veliko ogrevalno močjo. Z vidika varovanja okolja boste največ naredili z ogrevanjem na plin ali pelete, da sončne energije, vetra in drugih obnovljivih virov niti ne omenjamo.

Obnovljivi viri energije

pec_pelete.jpg

Z uporabo obnovljivih virov energije se zmanjšujejo stroški za fosilna goriva, ki bi jih morali imeti zgolj kot dopolnilne energente. Naprave za uporabo sončne energije, ki so trenutno najbolj zaželene, lahko uporabimo na več načinov: kot termične sisteme za pripravo tople vode ter za ogrevanje prostorov. Fotonapetostni sistemi sočasno proizvajajo elektriko in toploto, kar je učinkoviteje in bolj okolju prijazno od ločene proizvodnje.

Lesni odpad je koristno gorivo. Stisnjen v pelete je idealno gorivo, avtomatizirana tehnologija pa naredi ogrevanje s tem energentom čisto in prijetno. Ni treba, da je kotel vedno v kleti. Ker so sodobni ogrevalni kotli majhni, tihi in čisti, jih lahko postavimo tudi v kuhinjo, dnevno sobo, na podstrešje… Zaradi visoke učinkovitosti peleti v modernih kotlih zgorevajo brez škodljivih snovi in izpuhov, les pa v okolje odda le toliko ogljikovega dioksida, kolikor ga je zbralo med rastjo.

Radiatorji in drugi ogrevalni elementi

termostatski_ventil.jpg

Poleg proizvodnje toplote je pomembna tudi razporeditev na ogrevalne elemente oziroma čim manjša izguba toplote na poti do njih. Prenosna pot (cevi) mora biti zato dobro izolirana. Najbolj razširjeni stenski radiatorji niso edini prenosniki toplote v prostor. Talno in stensko ogrevanje prek svoje velike površine tudi pri nizkih zunanjih temperaturah oddaja ugodno toploto. Odlično ju je mogoče kombinirati z ogrevalnimi kotli, solarnimi sistemi in toplotnimi črpalkami.

S termostatskimi ventili na radiatorjih nadzorujete in določate temperaturo v prostoru. Pretok vode se zaustavi pri želeni temperaturi, ki jo nastavite na ventilu. Le-tega je mogoče uporabiti na več načinov: z upravljavsko enoto lahko uravnavate temperaturo v posameznih prostorih, glede na uro v dnevu in zunanjo temperaturo pa je mogoče prehodno temperaturo kotla nastaviti višje ali nižje. Pogosto uporabljajo individualno uravnavanje s programskim regulatorjem.

Centralni in decentralizirani sistemi

bojler.jpg

Stari objekti imajo pretežno decentralizirane sisteme za pripravo tople vode, katerih prednost so kratki vodi. Stroški naložbe so večinoma nizki, stroški porabe pa nekoliko višji kot v centralnih sistemih. V decentraliziranih sistemih so plinski ali električni pretočni grelniki za kopalnico bolj gospodarni od zbiralnikov tople vode. Za umivalnik in pomivalno korito so ustreznejši majhni električni grelniki, ki jih vključimo po potrebi.

V centralni sistemih ogreva vodo kombinirani kotel, ki nima zbiralnika za vodo, temveč slednjo ogreva tako kot pretočni grelnik. Sistem je uporaben v majhnih družinskih hišah in etažnih stanovanjih. Na tak kotel se lahko priključi več odjemalcev, vendar tople vode ne morejo uporabljati istočasno. Cevi so lahko precej daljše kot v decentraliziranem sistemu, ker zbrana topla voda nenehno teče skoznje, poganja pa jo električna črpalka, vendar morajo biti dobro izolirane.

Naložba za prihodnost

solar_house.jpg

Naprave za uporabo obnovljivih virov energije so zaradi vse manjših zalog fosilnih goriv, ki so čedalje dražja, naložba za prihodnost. Kadar vgrajujete nove naprave centralne zbiralne sisteme, jih lahko odlično kombinirate s solarnimi. Tudi če trenutno nimate možnosti za uporabo sončne energije, mislite na to in dopustite tehnične možnosti za kasnejšo montažo in uporabo.

Sončni zbiralniki lahko v poletnem času popolnoma zamenjajo kotle za ogrevanje vode, pozimi pa omogočajo predogrevanje vode in zmanjšujejo stroške. Skupni stroški naložbe so sicer večji kot pri sodobnih sistemih na plin ali nafto, vendar glede na ekološki vidik in izginjanje zalog fosilnih goriv sončna energija vsekakor predstavlja prihodnost ogrevanja.