Sončna energija, ki jo vsrka naš planet, se ohranja v zraku, vodi in zemlji. Večja kot je količina shranjene sončne energije, toplejša je naša okolica. Toplotna črpalka odvzema toploto iz okolja in jo pretvarja v višjo temperaturo, primerno za ogrevanje doma. Za delovanje potrebuje električno energijo, ki pa predstavlja le slabo tretjino energije, potrebne za ogrevanje bivalnih prostorov. Drugo je energija iz okolja, ki je obnovljiv vir in nam ga narava ponuja brezplačno.

Če za delovanje toplotne črpalke uporabljamo električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, se ogrevamo in hladimo izključno iz obnovljivih virov, kar je prijazno okolju, obenem pa prihranimo pri stroških za energijo. Investicija v toplotno črpalko se nam povrne v petih do sedmih letih, nato pa imamo stroške le za porabljeno električno energijo, ki so znatno manjši kot za ogrevanje s kurilnim oljem ali z zemeljskim plinom.

Kako izbrati primerno toplotno črpalko

Pri izboru toplotne črpalke so pomembne temperaturne in geološke značilnosti okolja, v katerem živimo ter velikost ogrevane površine stavbe. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba pred priključitvijo črpalke na sistem centralnega ogrevanja poskrbeti za kakovostno izolacijo stavbe. Glede na regijo in sestavo tal izbiramo različne vire toplote. Najpogostejši so zemlja, voda in zrak. Glede na velikost stavbe pa se odločimo za moč toplotne črpalke, ki ne sme biti prevelika ali premajhna, saj s tem postane ogrevalni sistem neučinkovit.

Pomembno je izbrati kakovostno črpalko, ki zagotavlja visoko grelno število. Grelno število (COP) je razmerje med pridobljeno toploto in vloženo pogonsko energijo (npr. COP = 4 pomeni, da za 4 kWh ogrevalne energije porabimo 1 kWh električne energije). Ponudnik toplotne črpalke vam bo svetoval pri izbiri naprave, ki ustreza razmeram vašega gospodinjstva. V akcijo so vključene le črpalke, ki zadostujejo kriterijem po pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010), ki ga je izdalo ministrstvo za okolje in prostor.

Ugodnosti akcije

Kampanja Energija si, bodi učinkovit že vrsto let spodbuja gospodinjstva k učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije. Pobudnik kampanje HSE, upravljavec Informa Echo in člani Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija letos nadaljujejo prizadevanja  z akcijo Modra energija za toplotne črpalke, ki so se ji pridružili štirje dobavitelji električne energije: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor in Elektro Primorska. V posebnem paketu omogočajo kupcem toplotnih črpalk v akciji Modro energijo po ceni navadne električne energije ter še 10-odstotni popusta za obdobje dveh let.

akcija_modra.jpg

Sodelovanje so doslej potrdili naslednji ponudniki toplotnih črpalk: EnND, Jadran Sežana, Klima Center Horizont, Klima Petek, Remih inženiring, THS, Thermo Shop, Viessmann in Vitanest, ki kupcem omogočajo 10 odstotkov popusta pri nakupu toplotnih črpalk v akciji. Večina v akcijo vključenih toplotnih črpalk  je deležna nepovratne finančne spodbude, ki jo podeljuje Eko sklad. Seznam subvencioniranih toplotnih črpalk Eko sklada najdete tukaj, seznam toplotnih črpalk, vključenih v akcijo, pa tukaj.

Kako sodelovati v akciji

Akcija traja do 31. decembra 2011 in je namenjena gospodinjstvom, ki se želijo ogrevati z obnovljivimi viri energije, pri tem pa prihraniti pri stroških za ogrevanje. Na spletnem portalu Pozitivna energija.si v rubriki "ponudniki t. črpalk" izberete ponudnika. Ta vam bo svetoval o izbora primerne toplotne črpalke in omogočil nakup z 10-odstotnim popustom. Če izbrano toplotno črpalko subvencionira tudi Eko sklad, vam bo ponudnik svetoval pri pridobivanju subvencije.

Ob nakupu toplotne črpalke prejmete poleg potrjenega garancijskega lista tudi potrjen kupon, ki ga uveljavite pri svojem dobavitelju električne energije. Na osnovi kupona vam bo dobavil Modro energijo po ceni navadne, na to pa dodal še 10 odstotkov popusta za obdobje dveh let. Če vaš dobavitelj električne energije ne sodeluje v akciji, se obrnite na katerega koli od dobaviteljev, ki sodelujejo v akciji in brezplačno vam bo uredil formalnosti glede spremembe dobavitelja.

Bodimo učinkoviti zase in za okolje

Najbolj pogosto uporabljeni viri energije za centralno ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih so kurilno olje, plin ali drva. Kljub temu pa kar 26 odstotkov gospodinjstev razmišlja o možnosti, da bi se v prihodnje ogrevala s pomočjo toplotnih črpalk, ki energijo za ogrevanje pridobivajo neposredno iz okolja (raziskava REUS 2010).

Namen akcije Modra energija za toplotne črpalke je spodbuditi čim več gospodinjstev, da ogrevajo in hladijo z brezplačno energijo okolja in s tem dejavno prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov, ki jih v veliki meri ustvarja pridobivanje in raba energentov iz fosilnih virov energije. Bodimo učinkoviti, zase in za okolje.

Več informacij: Rajko Dolinšek, Informa Echo - rajko.dolinsek@informa-echo.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si