Skeletna gradnja spada med najstarejše načine gradnje. Tradicionalno se je razvila predvsem v deželah, bogatih z gozdovi (Skandinavija in Japonska) ter deželah "novega sveta", ki so jih naseljevali priseljenci (Avstralija, Amerika, Kanada). Mojstrski primer lesene skeletne gradnje v Sloveniji je kozolec.

Osnova skeletne gradnje je skelet ali ogrodje, ki je sestavljeno iz močnih lesenih nosilcev. Tako zgrajena hiša velja za eno izmed najbolj kakovostnih gradenj nasploh in omogoča ugodno bivanje.

Gradnja prihodnosti

skeletna1.jpg

Skeletni način gradnje je v zadnjih letih znova zaživel, saj gradbeni materiali omogočajo odlično toplotno izolacijo, paroprepustnost in dihanje sten, hkrati pa niso nosilni oziroma ne omogočajo sestave nosilne konstrukcije.

Poznamo dva načina izvedbe skeletne gradnje. Pri prvem stoji skelet povsem samostojno in statično prenaša vse obremenitve. Nosilci so postavljeni v  rastru in so povezani z diagonalnimi vezmi. Drugi način skeletne gradnje je gradnja iz OSB-plošč, ki so z notranje strani pritrjene na nosilce. Nosilci sami po sebi statično niso dovolj, zato so dodane OSB-plošče, ki utrdijo konstrukcijo. Takšna skeletna gradnja je stabilnejša.

skeletna2.jpg

Za lesene skeletne hiše je najpomembnejša paroprepustnost, zato so materiali skrbno izbrani ter nameščeni tako, da prepustnost stene za vodno izparino narašča od znotraj navzven. Vodna para nadzorovano prehaja navzven in ne zastaja v konstrukciji. Takšno bivalno okolje omogoča lesu dolgo življenjsko dobo.

Prednosti skeletne gradnje

skeletna3.jpg

Hišo nosi skelet in ne stene, zato skeletna gradnja dopušča več možnosti oblikovanja konstrukcije. Delež steklenih površin je lahko večji kot pri klasični betonski gradnji, bivalno okolje pa je odprto in bolj povezano z okolico. Z dobrim načrtovanjem lahko tako izkoristimo tudi sončno energijo, ki jo uporabimo za ogrevanje in osvetlitev prostorov.

Skeletni način gradnje je zelo primeren za gradnjo energijsko varčnih ali pasivnih hiš. Pri nas stoji že nekaj tako zgrajenih varčnih hiš, zanimanje za takšno gradnjo pa se iz dneva v dan povečuje.