Na to, ali gre za izdelek, ki vsebuje škodljive ali strupene snovi, vas opozorijo oznake na embalaži. Ravnajte s sredstvom tako, kot pirporočajo navodila; tako se izognete neželenim posledicam nepravilne uporabe.

Petina staršev hrani čistila na mestih, dostopnih otrokom

Na Hrvaškem so med 410 starši v bolnišničnih čakalnicah pred kratkim opravili anketo o hranjenu čistil in drugih kemikalij v gospodinjstvu. Izkazalo se je, da največje število anketirancev zdravju škodljiva čistilna sredstva odlaga na police, najpogosteje v kopalnici. Sledijo tla v kopalnici, pralnici, kuhinji, sledijo pa hodnik, garaža in balkon.

Čeprav kar petina staršev čistilna sredstva odlaga na mestih, dostopnih otrokom, so imeli veliko srečo: zdravniki so zabeležili le dva primera zastrupitve in en stik s kemikalijo. V enem primeru so starši otroka, ki je zaužil čistilo, najprej izzvali bruhanje in mu dali mleko, nato pa so ga odpeljali na urgenco, v drugem primeru pa so otroka takoj odpeljali k zdravniku.

Preprečite nesrečo z znanjem in zaščitnimi ukrepi

Ko so staršem pokazali univerzalne znake, ki pomenijo nevarnost ali strup, jih je popolnoma pravilno odgovorilo komaj okoli 15 odstotkov staršev, okoli polovica (nekaj manj pri enem znaku in nekaj več pri drugem) jih je odgovorila približno pravilno, medtem ko približno 30 odstotkov ni vedelo pravilnega odgovora.

In kako preprečiti nesrečo s škodljivimi kemikalijami? Najprej se sami poučite o nevarnostih, ki jih predstavljajo čistilna sredstva za zdravje družine, predvsem najmlajših. Nenehno nadzorujte otroka, da ne pride v stik s škodljivimi snovmi. Nadzor si olajšate tako, da kupujte sredstva v embalaži z varnostnim zamaškom. In najpomembnejše: čistila shranjujte izven dosega otrok, na višje ležečih mestih ali v zaprtih omaricah.