Stalni napredek tehnologije na področju sončne energije omogoča nove izume, ki podpirajo gradnjo energetsko neodvisnih zgradb. Enega izmed njih bi še pred leti prej povezali z znanstveno fantastiko kot z vsakdanjim življenjem. Gre za pametna okna, ki sama regulirajo količino naravne svetlobe, ki jo prepuščajo, poleg tega pa še zbirajo sončno energijo, ki jo stanovalci lahko uporabijo za energijo. Inovativni sistem je delo nizozemskega podjetja Peer.

Ta pametna stekla tako, posebno če so z njimi prekrite večje površine stavbe, učinkovito opravljajo vlogo sončnih zbiralnikov, hkrati pa so povsem običajna okna. Pravzaprav opravljajo kar tri različne naloge. Lahko so povsem svetla – takrat prepuščajo največ naravne svetlobe in zbirajo najmanj sončne energije; ko so temna in bolj intimna, pa prepuščajo manj svetlobe in zbirajo več sončne svetlobe za proizvodnjo električne energije.